230 sonuçtan 41-80 arası gösteriliyor

El-Hakim Tablo

209,00 919,00 

El-Hakim (c.c): Her iş ve emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel şekilde yapan anlamındadır.

Ayetel Kürsi Tablo

209,00 919,00 

El-Adl Tablo

209,00 919,00 

El Adl (c.c): Gerçekten adalet sahibi olan O'dur. Mutlak adil olan ve herzaman, herşeyi yerli yerinde yapan o'dur. Yaptıklarının hepsi hak ve adalet üzere olan'dır. Adaletli olan O'dur. Adalet ile hükmeden O'dur. Adalet sahibi olan O'dur.

El-Latif Tablo

209,00 919,00 

El Latif (c.c): Latîf; yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince ayrıntıya varıncaya kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan; kullarına yumuşaklıkla, lütuf ve ihsanıyla muamele eden demektir.

Besmele Tablo

209,00 919,00 

El-Adl Tablo

209,00 919,00 

El-Adl (c.c) : Mutlak adil olan ve çok adaletli olan anlamına gelmektedir.

Nas suresi Tablo

209,00 919,00 
Nas suresi Tablo قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ مَلِكِ النَّاسِۙ اِلٰهِ النَّاسِۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ

En Nafi (c.c) Tablo

209,00 919,00 

Hat Yazı : En Nafii (c.c)
Türkçesi : Devamlı olarak, bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan demektir.

Er Rakib (c.c) Tablo

209,00 919,00 

Hat Yazı : Er Rakib (c.c)
Türkçesi : Bütün  varlıkları  her  an  gözeten, bilen, kontrolü  altında tutan, bütün  işleri  denetleyen, bütün  varlıkları  gözetimi  altında  bulunduran yaratılmışların tümünü her an kontrolünde tutan demektir. Bütün mahlukatı gözetleyen.

Er Rezzak (c.c) Tablo

209,00 919,00 

Hat Yazı : Er Rezzak (c.c)
Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

İhlas Suresi Tablo

209,00 919,00 

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

Ayetel Kürsi Tablo

229,00 999,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

Muhammed (sav) Tablo

229,00 999,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

Dekoratif Hat Sanatı Tablo

229,00 999,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

İhlas Suresi Tablo

209,00 919,00 

Hat Sanatı Dini Kanvas Tablo

Yasin Suresi Tablo

229,00 999,00 

Tablo Türü  : Tıpkı Basım Kanvas Tablo
Hat Yazı : Yasin Suresi

Ayetel Kürsi Tablo

229,00 999,00 

Tablo Türü  : Tıpkı Basım Kanvas Tablo Hat Yazı : Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Tablo

229,00 999,00 

Tablo Türü  : Tıpkı Basım Kanvas Tablo Hat Yazı : Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Tablo

229,00 999,00 

Tablo Türü  : Tıpkı Basım Kanvas Tablo Hat Yazı : Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Tablo

229,00 999,00 

Tablo Türü  : Tıpkı Basım Kanvas Tablo Hat Yazı : Ayetel Kürsi

Ayetel Kürsi Tablo

229,00 999,00 

Tablo Türü  : Tıpkı Basım Kanvas Tablo (Orjinal tablonun Dijital Kopyası)
Hat Yazı : Ayetel Kürsi

Allah El Hayyum El Kayyum Tablo

209,00 919,00 

Tablo Türü  : Tıpkı Basım Kanvas Tablo (Orjinal tablonun Dijital Kopyası) Hat Yazı :Allah El Hayyum El Kayyum Tablo El Hayy : Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir El-Kayyum : Gökleri ve yeri,bütün mahlukatı ayakta tutan

Besmele Tablo

229,00 999,00 

Esma-ül Hüsna Tablo

209,00 919,00 

Esma-ül Hüsna Tablo 9 farklı ebat seçeneğiyle beğeninize sunulmuştur. Sipariş vermeden önce ebat seçiminizi yapmayı unutmayın.

Esma-ül Hüsna Tablo

209,00 919,00 

Esma-ül Hüsna Tablo 9 farklı ebat seçeneğiyle beğeninize sunulmuştur. Sipariş vermeden önce ebat seçiminizi yapmayı unutmayın.

Kasas 24. Ayet Tablo

229,00 999,00 

Neml 40. Ayet Tablo

209,00 919,00 

Türkçesi : Bu Rabbimin bir lütfudur.
Okunuşu: haza min fadlı rabbi

Muminun 29. Ayet Tablo

209,00 919,00 

Türkçesi : Yarabbi! Beni bir mübarek menzile indir ve Sen indirenlerin en hayırlısısın.
Okunuşu :
Vekul rabbi enzilnî munzelen mubâraken veente ḣayru-lmunzilîn

Es-Selam Tablo

209,00 919,00 

Es-Selam: Emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

Er-Rahman Tablo

229,00 999,00 

Er-Rahman (c.c) :Dünyada, iyi-kötü, zengin-fakir, küçük-büyük, mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten

İyyake Nabudu İyyake Nestain Tablo

229,00 999,00 

Türkçesi : Allahım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Okunuşu: İyyake na’budu ve iyyake nestain.
Hat Yazı : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Ayetel Kürsi Tablo

209,00 919,00 

El-Varis Tablo

209,00 919,00 

El-Varis (c.c): Varlığının sonu olmayan demektir. Allah Teâlâ, yaratılmış bütün varlıkları yok ettikten sonra bâkî kalan, mülkün gerçek sahibidir. Mülkü dilediğinden alır, dilediğine verir. Dünyada bulunan herkes ve evrende bulunan her şey fânîdir, geçicidir. İnsanlar ölümlü oldukları için sahip oldukları mal, mülk, servet de geçicidir.

Es-Sabur Tablo

209,00 919,00 

Es-Sabur (c.c): Çok sabırlı demektir. Günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla bağışlayan ve erteleyendir. Günahkârlara mühlet tanır. Tövbe kapısını ölünceye kadar açık tutar. Kullarının af ve bağışlama dilemeleri için onlara fırsatlar tanır. Bu isimden nasip alan kul, ibâdetleri yapmada, haramlardan kaçınmada ve her türlü felâket karşısında sabırlı olur.

Fallahu Hayrun Hafizen Tablo

209,00 919,00 

Türkçesi : Allah en iyi koruyandır.
Okunuşu : Fallahu Hayrun Hafizen

İkra Tablo

209,00 919,00 

El-Vekil Tablo

209,00 919,00 

El-Vekil (c.c): Her bakımdan insanın güvenip dayanacağı varlıktır. En güzel vekildir, en büyük vekildir. Yarattığı bütün varlıkların işlerini idare edendir. Allah Teâlâ, elinden geleni yaptıktan sonra işini Allah’a havale edeni, mükâfâtlandırır.

El-Muiz Tablo

209,00 919,00 

El-Muiz: İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren.

El-Muktedir Tablo

209,00 919,00 

El-Muktedir: Her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet ve kudreti altında her şeye boyun eğdiren, gücü altında tutan, istediği gibi tasarruf eden, iktidarı ve kudreti sonsuz olan.

El-Basit Tablo

209,00 919,00 

El-Basit: Ferahlatan, genişleten. Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten demektir.