197 sonuçtan 1-40 arası gösteriliyor

Ya Fettah Ya Rezzak Tablo

129,00 659,00 
Hat Yazı : Ya Fettah Ya Rezzak (c.c) Ya Fettah  : Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden Ya Rezzak : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Ya Hafız Tablo

129,00 549,00 

Hat Yazı : Ya Hafiz (c.c)
Türkçesi : İyi kötü, küçük-büyük, güzel-çirkin, dogru-yanlış, gizli-açık yapılan bütün iş ve davranışları, bütün incelikleri birlikte zapt edip saklayan, koruyan demektir.

Ya Şafi Tablo

129,00 659,00 

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi : Şifa Veren

Ya Allah Tablo

129,00 659,00 

Ya Şafi (c.c) Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı :  Ya Şafi (c.c) Türkçesi :  Şifa veren

El Halim (c.c) Tablo

119,00 519,00 

Hat Yazı : El Halim (c.c)
Türkçesi : Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden, Affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan.

Ya Malikül Mülk Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı : Ya Malikül Mülk Türkçesi : Ey; Tüm mülkün sahibi olan Allah'ım

Er-Rahman Tablo

119,00 519,00 

Er-Rahman (c.c): Dünyada, iyi-kötü, zengin-fakir, küçük-büyük, mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten.

El-Bedi Tablo

119,00 519,00 

El-Bedi (c.c.) : Eşi ve benzeri olmaksızın yarattıklarını örneksiz ve maddesiz yaratan, hayret verici alemleri yoktan var eden demektir. Eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen. Mevcudatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan demektir.

Ya Şafi Tablo

129,00 659,00 

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi: Şifa veren

Ya Hafız (c.c) Tablo

129,00 659,00 
Ya-Hafız يَا حَف۪يظُ : Her şeyi koruyan, muhafaza eden, Hakiki ve mutlak koruyucu, yapılan işleri bütün teferruatıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar afet ve belalardan saklayan demektir.

El Gani El Muğni Tablo

129,00 549,00 

Hat Yazı : El Gani (c.c) El Muğni (c.c)
El Gani : Çok zengin ve her şeyden müstağni.
El Muğni : İstediğini, istediği anda ,istediği kadar zengin eden

Ya Vedüd Tablo

129,00 849,00 
20 farklı tezhip seçeneği

Hz. Ali Yazılı Tablo

119,00 519,00 
Ali (r.a) yazılı Tablo

Es Selam (c.c) Tablo

129,00 659,00 

Hat Yazı : Es Selam (c.c)
Türkçesi :Selam,emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

El Adil Tablo

119,00 519,00 

Hat Yazı :  El-Adl (c.c) Türkçesi :  Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen, sınırsız, sonsuz adalet sahibi

Hz. Ömer Yazılı Tablo

119,00 519,00 
Ömer (r.a) yazılı Tablo

Hz.Muhammed Yazılı Tablo

119,00 519,00 
Muhammed (sav) Yazılı Tablo

Ya Rezzak Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı  : El Rezzak (c.c) Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Allah (c.c) Tablo

119,00 519,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

Hu Tablo

119,00 519,00 

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

Hz. Ebubekir Yazılı Tablo

119,00 519,00 
Ebubekir (r.a) yazılı Tablo

El Mukit (c.c) Tablo

119,00 519,00 

Hat Yazı : El Mukit (c.c)
Türkçesi : Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, ulaştıran, geçindiren, barındıran, her canlının azığını veren ve her şeye kuvvet veren demektir. Var ettiklerinin yapılarına göre gıdasını veren, her türlü mahlukata münasip rızk veren.

Muhammed (sav) Salavat Tablo

119,00 519,00 

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

El Fettah Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı :  El-Fettah (c.c) Türkçesi :  Her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan.

El-Hakim Tablo

119,00 519,00 

El-Hakim (c.c): Her iş ve emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel şekilde yapan anlamındadır.

Fecr 27-30.Ayetler Tablo

119,00 519,00 

Türkçe Manası : Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan!Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir!
Okunuşu : Ya eyyetuhen nefsul mutmainneh. İrcii ila rabbiki radıyeten mardıyyeh. Fedhuli fi ibadi. Vedhuli cenneti.

Muhammed (sav) Tablo

119,00 519,00 

En Nafi (c.c) Tablo

119,00 519,00 

Hat Yazı : En Nafii (c.c)
Türkçesi : Devamlı olarak, bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan demektir.

Er Rakib (c.c) Tablo

119,00 519,00 

Hat Yazı : Er Rakib (c.c)
Türkçesi : Bütün  varlıkları  her  an  gözeten, bilen, kontrolü  altında tutan, bütün  işleri  denetleyen, bütün  varlıkları  gözetimi  altında  bulunduran yaratılmışların tümünü her an kontrolünde tutan demektir. Bütün mahlukatı gözetleyen.

Muhammed (sav) Tablo

109,00 659,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

Er Reşid (c.c) Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı :  Er-Reşid (c.c) Türkçesi :  Kullarına en doğru yolu gösteren, irşad eden

El Hayy (c.c) Tablo

119,00 519,00 

Hat Yazı :  El-Hayy (c.c) Türkçesi :  Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, gerçek hayat sahibi olan

El-Hayyul El-Kayyum Tablo

129,00 659,00 

El Hayy : Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir.
El-Kayyum : Gökleri ve yeri,bütün mahlukatı ayakta tutan

Es-Selam Tablo

119,00 519,00 

Es-Selam: Emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

El-Varis Tablo

119,00 519,00 

El-Varis (c.c): Varlığının sonu olmayan demektir. Allah Teâlâ, yaratılmış bütün varlıkları yok ettikten sonra bâkî kalan, mülkün gerçek sahibidir. Mülkü dilediğinden alır, dilediğine verir. Dünyada bulunan herkes ve evrende bulunan her şey fânîdir, geçicidir. İnsanlar ölümlü oldukları için sahip oldukları mal, mülk, servet de geçicidir.

Es-Sabur Tablo

119,00 519,00 

Es-Sabur (c.c): Çok sabırlı demektir. Günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla bağışlayan ve erteleyendir. Günahkârlara mühlet tanır. Tövbe kapısını ölünceye kadar açık tutar. Kullarının af ve bağışlama dilemeleri için onlara fırsatlar tanır. Bu isimden nasip alan kul, ibâdetleri yapmada, haramlardan kaçınmada ve her türlü felâket karşısında sabırlı olur.

El-Vekil Tablo

119,00 519,00 

El-Vekil (c.c): Her bakımdan insanın güvenip dayanacağı varlıktır. En güzel vekildir, en büyük vekildir. Yarattığı bütün varlıkların işlerini idare edendir. Allah Teâlâ, elinden geleni yaptıktan sonra işini Allah’a havale edeni, mükâfâtlandırır.

El-Muiz Tablo

119,00 519,00 

El-Muiz: İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren.