197 sonuçtan 1-40 arası gösteriliyor

Ya Fettah Ya Rezzak Tablo

179,00 799,00 
Hat Yazı : Ya Fettah Ya Rezzak (c.c) Ya Fettah  : Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden Ya Rezzak : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Ya Malikül Mülk Tablo

169,00 639,00 
Hat Yazı : Ya Malikül Mülk Türkçesi : Ey; Tüm mülkün sahibi olan Allah'ım Ya malikel mülk el mülkü lillah yazılı tablo için tıklayınız

Ya Hafız Tablo

169,00 649,00 

Hat Yazı : Ya Hafiz (c.c)
Türkçesi : İyi kötü, küçük-büyük, güzel-çirkin, dogru-yanlış, gizli-açık yapılan bütün iş ve davranışları, bütün incelikleri birlikte zapt edip saklayan, koruyan demektir.

Ya Şafi Tablo

179,00 799,00 

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi : Şifa Veren

Ya Şafi (c.c) Tablo

169,00 639,00 
Hat Yazı :  Ya Şafi (c.c) Türkçesi :  Şifa veren

Ya Allah Tablo

179,00 799,00 

El Halim (c.c) Tablo

169,00 639,00 

Hat Yazı : El Halim (c.c)
Türkçesi : Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden, Affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan.

Er-Rahman Tablo

169,00 639,00 

Er-Rahman (c.c): Dünyada, iyi-kötü, zengin-fakir, küçük-büyük, mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten.

El-Bedi Tablo

169,00 639,00 

El-Bedi (c.c.) : Eşi ve benzeri olmaksızın yarattıklarını örneksiz ve maddesiz yaratan, hayret verici alemleri yoktan var eden demektir. Eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen. Mevcudatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan demektir.

Ya Şafi Tablo

179,00 799,00 

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi: Şifa veren

Ya Hafız (c.c) Tablo

179,00 799,00 
Ya-Hafız يَا حَف۪يظُ : Her şeyi koruyan, muhafaza eden, Hakiki ve mutlak koruyucu, yapılan işleri bütün teferruatıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar afet ve belalardan saklayan demektir.

El Gani El Muğni Tablo

169,00 649,00 

Hat Yazı : El Gani (c.c) El Muğni (c.c)
El Gani : Çok zengin ve her şeyden müstağni.
El Muğni : İstediğini, istediği anda ,istediği kadar zengin eden

Hz. Ali Yazılı Tablo

169,00 639,00 
Ali (r.a) yazılı Tablo

Ya Vedüd Tablo

169,00 1.119,00 
20 farklı tezhip seçeneği

Hz. Ömer Yazılı Tablo

169,00 639,00 
Ömer (r.a) yazılı Tablo

Es Selam (c.c) Tablo

179,00 799,00 

Hat Yazı : Es Selam (c.c)
Türkçesi :Selam,emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

El Adil Tablo

169,00 639,00 

Hat Yazı :  El-Adl (c.c) Türkçesi :  Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen, sınırsız, sonsuz adalet sahibi

Hz.Muhammed Yazılı Tablo

169,00 639,00 
Muhammed (sav) Yazılı Tablo

Ya Rezzak Tablo

169,00 639,00 
Hat Yazı  : El Rezzak (c.c) Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Allah (c.c) Tablo

169,00 639,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

Hu Tablo

169,00 639,00 

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

Fecr 27-30.Ayetler Tablo

169,00 639,00 

Türkçe Manası : Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan!Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir!
Okunuşu : Ya eyyetuhen nefsul mutmainneh. İrcii ila rabbiki radıyeten mardıyyeh. Fedhuli fi ibadi. Vedhuli cenneti.

Hz. Ebubekir Yazılı Tablo

169,00 639,00 
Ebubekir (r.a) yazılı Tablo

El Mukit (c.c) Tablo

169,00 639,00 

Hat Yazı : El Mukit (c.c)
Türkçesi : Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, ulaştıran, geçindiren, barındıran, her canlının azığını veren ve her şeye kuvvet veren demektir. Var ettiklerinin yapılarına göre gıdasını veren, her türlü mahlukata münasip rızk veren.

Muhammed (sav) Salavat Tablo

169,00 639,00 

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

Er Reşid (c.c) Tablo

169,00 639,00 
Hat Yazı :  Er-Reşid (c.c) Türkçesi :  Kullarına en doğru yolu gösteren, irşad eden

El Fettah Tablo

169,00 639,00 
Hat Yazı :  El-Fettah (c.c) Türkçesi :  Her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan.

El-Hakim Tablo

169,00 639,00 

El-Hakim (c.c): Her iş ve emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel şekilde yapan anlamındadır.

Muhammed (sav) Tablo

169,00 639,00 

Allah-Muhammed Tablo

169,00 639,00 
Allah Celle Celaluhu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem

En Nafi (c.c) Tablo

169,00 639,00 

Hat Yazı : En Nafii (c.c)
Türkçesi : Devamlı olarak, bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan demektir.

Er Rakib (c.c) Tablo

169,00 639,00 

Hat Yazı : Er Rakib (c.c)
Türkçesi : Bütün  varlıkları  her  an  gözeten, bilen, kontrolü  altında tutan, bütün  işleri  denetleyen, bütün  varlıkları  gözetimi  altında  bulunduran yaratılmışların tümünü her an kontrolünde tutan demektir. Bütün mahlukatı gözetleyen.

Muhammed (sav) Tablo

179,00 799,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

Hüvel Vali Tablo

179,00 799,00 

Hat Yazı : Hüvel Vali (c.c)
Türkçesi: Bütün kainatı tek başına yöneten, her şeyi, mülkünü ve her an olup biten hadiseleri tek başına tedbir ve idare eden demektir. 

Ya Vedüd Tablo

169,00 639,00 
Hat Yazı :  Ya Vedüd (c.c) Türkçesi :  Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

El Hayy (c.c) Tablo

169,00 639,00 

Hat Yazı :  El-Hayy (c.c) Türkçesi :  Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, gerçek hayat sahibi olan

El-Hayyul El-Kayyum Tablo

179,00 799,00 

El Hayy : Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir.
El-Kayyum : Gökleri ve yeri,bütün mahlukatı ayakta tutan

Es-Selam Tablo

169,00 639,00 

Es-Selam: Emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

El-Varis Tablo

169,00 639,00 

El-Varis (c.c): Varlığının sonu olmayan demektir. Allah Teâlâ, yaratılmış bütün varlıkları yok ettikten sonra bâkî kalan, mülkün gerçek sahibidir. Mülkü dilediğinden alır, dilediğine verir. Dünyada bulunan herkes ve evrende bulunan her şey fânîdir, geçicidir. İnsanlar ölümlü oldukları için sahip oldukları mal, mülk, servet de geçicidir.