198 sonuçtan 1-40 arası gösteriliyor

Ya Fettah Ya Rezzak Tablo

79,00320,00
Hat Yazı : Ya Fettah Ya Rezzak (c.c) Ya Fettah  : Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden Ya Rezzak : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Ya Hafız Tablo

75,00299,00

Hat Yazı : Ya Hafiz (c.c)
Türkçesi : İyi kötü, küçük-büyük, güzel-çirkin, dogru-yanlış, gizli-açık yapılan bütün iş ve davranışları, bütün incelikleri birlikte zapt edip saklayan, koruyan demektir.

Ya Şafi Tablo

79,00320,00

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi : Şifa Veren

Ya Şafi (c.c) Tablo

65,00275,00

Hat Yazı :  Ya Şafi (c.c)
Türkçesi :  Şifa veren

Ya Malikül Mülk Tablo

65,00275,00

Hat Yazı : Ya Malikül Mülk
Türkçesi : Ey; Tüm mülkün sahibi olan Allah'ım

Ya Vedüd Tablo

79,00560,00
20 farklı tezhip seçeneği

Ya Allah Tablo

79,00320,00

El Gani El Muğni Tablo

75,00299,00

Hat Yazı : El Gani (c.c) El Muğni (c.c)
El Gani : Çok zengin ve her şeyden müstağni.
El Muğni : İstediğini, istediği anda ,istediği kadar zengin eden

Hz. Ömer Yazılı Tablo

65,00275,00
Ömer (r.a) yazılı Tablo

Hz.Muhammed Yazılı Tablo

65,00275,00
Muhammed (sav) Yazılı Tablo

Ya Rezzak Tablo

65,00275,00
Hat Yazı  : El Rezzak (c.c) Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Es Selam (c.c) Tablo

79,00320,00

Hat Yazı : Es Selam (c.c)
Türkçesi :Selam,emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

Allah (c.c) Tablo

65,00275,00

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

Ya Şafi Tablo

79,00320,00

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi: Şifa veren

El Adil Tablo

65,00275,00

Hat Yazı :  El-Adl (c.c)
Türkçesi :  Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen, sınırsız, sonsuz adalet sahibi

Hu Tablo

65,00275,00

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

Hz. Ali Yazılı Tablo

65,00275,00
Ali (r.a) yazılı Tablo

Hz. Ebubekir Yazılı Tablo

65,00275,00
Ebubekir (r.a) yazılı Tablo

Ya Hafız (c.c) Tablo

79,00320,00
Ya-Hafız يَا حَف۪يظُ : Her şeyi koruyan, muhafaza eden, Hakiki ve mutlak koruyucu, yapılan işleri bütün teferruatıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar afet ve belalardan saklayan demektir.

El Mukit (c.c) Tablo

65,00275,00

Hat Yazı : El Mukit (c.c)
Türkçesi : Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, ulaştıran, geçindiren, barındıran, her canlının azığını veren ve her şeye kuvvet veren demektir. Var ettiklerinin yapılarına göre gıdasını veren, her türlü mahlukata münasip rızk veren.

Muhammed (sav) Salavat Tablo

65,00275,00

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

Ya Malikül Mülk Tablo

65,00275,00

Hat Yazı :  Ya Malikül Mülk (c.c)
Türkçesi :  Mülkün Mutlak Sahibi Olan.

El Fettah Tablo

65,00275,00

Hat Yazı :  El-Fettah (c.c)
Türkçesi :  Her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan.

Fecr 27-30.Ayetler Tablo

65,00275,00

Türkçe Manası : Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan!Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir!
Okunuşu : Ya eyyetuhen nefsul mutmainneh. İrcii ila rabbiki radıyeten mardıyyeh. Fedhuli fi ibadi. Vedhuli cenneti.

Muhammed (sav) Tablo

65,00275,00

El Halim (c.c) Tablo

65,00275,00

Hat Yazı : El Halim (c.c)
Türkçesi : Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden, Affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan.

En Nafi (c.c) Tablo

65,00275,00

Hat Yazı : En Nafii (c.c)
Türkçesi : Devamlı olarak, bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan demektir.

Er Rakib (c.c) Tablo

65,00275,00

Hat Yazı : Er Rakib (c.c)
Türkçesi : Bütün  varlıkları  her  an  gözeten, bilen, kontrolü  altında tutan, bütün  işleri  denetleyen, bütün  varlıkları  gözetimi  altında  bulunduran yaratılmışların tümünü her an kontrolünde tutan demektir. Bütün mahlukatı gözetleyen.

Muhammed (sav) Tablo

79,00320,00

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

Er Reşid (c.c) Tablo

65,00275,00

Hat Yazı :  Er-Reşid (c.c)
Türkçesi :  Kullarına en doğru yolu gösteren, irşad eden

El Hayy (c.c) Tablo

65,00275,00

Hat Yazı :  El-Hayy (c.c)
Türkçesi :  Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, gerçek hayat sahibi olan

El-Varis Tablo

65,00275,00

El-Varis (c.c): Varlığının sonu olmayan demektir. Allah Teâlâ, yaratılmış bütün varlıkları yok ettikten sonra bâkî kalan, mülkün gerçek sahibidir. Mülkü dilediğinden alır, dilediğine verir. Dünyada bulunan herkes ve evrende bulunan her şey fânîdir, geçicidir. İnsanlar ölümlü oldukları için sahip oldukları mal, mülk, servet de geçicidir.

El-Hakim Tablo

65,00275,00

El-Hakim (c.c): Her iş ve emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel şekilde yapan anlamındadır.

Es-Sabur Tablo

65,00275,00

Es-Sabur (c.c): Çok sabırlı demektir. Günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla bağışlayan ve erteleyendir. Günahkârlara mühlet tanır. Tövbe kapısını ölünceye kadar açık tutar. Kullarının af ve bağışlama dilemeleri için onlara fırsatlar tanır. Bu isimden nasip alan kul, ibâdetleri yapmada, haramlardan kaçınmada ve her türlü felâket karşısında sabırlı olur.

El-Vekil Tablo

65,00275,00

El-Vekil (c.c): Her bakımdan insanın güvenip dayanacağı varlıktır. En güzel vekildir, en büyük vekildir. Yarattığı bütün varlıkların işlerini idare edendir. Allah Teâlâ, elinden geleni yaptıktan sonra işini Allah’a havale edeni, mükâfâtlandırır.

El-Muiz Tablo

65,00275,00

El-Muiz: İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren.

El-Basit Tablo

65,00275,00

El-Basit: Ferahlatan, genişleten. Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten demektir.

El-Cami Tablo

65,00275,00

El Cami (c.c): İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan demektir. Allah Teâlâ, birbirine benzeyen şeyleri ve benzemeyen zıt şeyleri bir araya getirip toplayandır. Kıyâmet günü hesaba çekmek için yaratıkları toplayandır. Bütün iyilikleri, güzellikleri ve övgüleri zâtında toplayandır. Tabiatları zıt birçok unsuru bir araya getirendir. İnsanları birbirlerine sevdirip kalpleri ısındırandır.

El-Latif Tablo

65,00275,00

El Latif (c.c): Latîf; yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince ayrıntıya varıncaya kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan; kullarına yumuşaklıkla, lütuf ve ihsanıyla muamele eden demektir.