197 sonuçtan 1-40 arası gösteriliyor

Ya Fettah Ya Rezzak Tablo

229,00 999,00 
Hat Yazı : Ya Fettah Ya Rezzak (c.c) Ya Fettah  : Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden Ya Rezzak : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Ya Malikül Mülk Tablo

209,00 919,00 
Hat Yazı : Ya Malikül Mülk Türkçesi : Ey; Tüm mülkün sahibi olan Allah'ım Ya malikel mülk el mülkü lillah yazılı tablo için tıklayınız

Ya Hafız Tablo

229,00 949,00 

Hat Yazı : Ya Hafiz (c.c)
Türkçesi : İyi kötü, küçük-büyük, güzel-çirkin, dogru-yanlış, gizli-açık yapılan bütün iş ve davranışları, bütün incelikleri birlikte zapt edip saklayan, koruyan demektir.

Ya Şafi Tablo

229,00 999,00 

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi : Şifa Veren

Ya Şafi (c.c) Tablo

209,00 919,00 
Hat Yazı :  Ya Şafi (c.c) Türkçesi :  Şifa veren

Ya Allah Tablo

229,00 999,00 

El Halim (c.c) Tablo

209,00 919,00 

Hat Yazı : El Halim (c.c)
Türkçesi : Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden, Affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan.

Er-Rahman Tablo

209,00 919,00 

Er-Rahman (c.c): Dünyada, iyi-kötü, zengin-fakir, küçük-büyük, mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten.

Ya Hafız (c.c) Tablo

229,00 999,00 
Ya-Hafız يَا حَف۪يظُ : Her şeyi koruyan, muhafaza eden, Hakiki ve mutlak koruyucu, yapılan işleri bütün teferruatıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar afet ve belalardan saklayan demektir.

El-Bedi Tablo

209,00 919,00 

El-Bedi (c.c.) : Eşi ve benzeri olmaksızın yarattıklarını örneksiz ve maddesiz yaratan, hayret verici alemleri yoktan var eden demektir. Eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen. Mevcudatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan demektir.

El Gani El Muğni Tablo

229,00 949,00 

Hat Yazı : El Gani (c.c) El Muğni (c.c)
El Gani : Çok zengin ve her şeyden müstağni.
El Muğni : İstediğini, istediği anda ,istediği kadar zengin eden

Ya Şafi Tablo

229,00 999,00 

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi: Şifa veren

Hz. Ali Yazılı Tablo

209,00 919,00 
Ali (r.a) yazılı Tablo

Hz. Ömer Yazılı Tablo

209,00 919,00 
Ömer (r.a) yazılı Tablo

Ya Vedüd Tablo

219,00 1.349,00 
20 farklı tezhip seçeneği

El Adil Tablo

209,00 919,00 

Hat Yazı :  El-Adl (c.c) Türkçesi :  Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen, sınırsız, sonsuz adalet sahibi

Es Selam (c.c) Tablo

229,00 999,00 

Hat Yazı : Es Selam (c.c)
Türkçesi :Selam,emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

Hu Tablo

209,00 919,00 
Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

Hz.Muhammed Yazılı Tablo

209,00 919,00 
Muhammed (sav) Yazılı Tablo

Ya Rezzak Tablo

209,00 919,00 
Hat Yazı  : El Rezzak (c.c) Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Allah (c.c) Tablo

209,00 919,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

Fecr 27-30.Ayetler Tablo

209,00 919,00 

Türkçe Manası : Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan!Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir!
Okunuşu : Ya eyyetuhen nefsul mutmainneh. İrcii ila rabbiki radıyeten mardıyyeh. Fedhuli fi ibadi. Vedhuli cenneti.

Hz. Ebubekir Yazılı Tablo

209,00 919,00 
Ebubekir (r.a) yazılı Tablo

El Mukit (c.c) Tablo

209,00 919,00 

Hat Yazı : El Mukit (c.c)
Türkçesi : Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, ulaştıran, geçindiren, barındıran, her canlının azığını veren ve her şeye kuvvet veren demektir. Var ettiklerinin yapılarına göre gıdasını veren, her türlü mahlukata münasip rızk veren.

Muhammed (sav) Salavat Tablo

209,00 919,00 

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

Er Reşid (c.c) Tablo

209,00 919,00 
Hat Yazı :  Er-Reşid (c.c) Türkçesi :  Kullarına en doğru yolu gösteren, irşad eden

El Fettah Tablo

209,00 919,00 
Hat Yazı :  El-Fettah (c.c) Türkçesi :  Her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan.

El-Hayyul El-Kayyum Tablo

229,00 999,00 

El Hayy : Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir.
El-Kayyum : Gökleri ve yeri,bütün mahlukatı ayakta tutan

El-Hakim Tablo

209,00 919,00 

El-Hakim (c.c): Her iş ve emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel şekilde yapan anlamındadır.

El-Adl Tablo

209,00 919,00 

El Adl (c.c): Gerçekten adalet sahibi olan O'dur. Mutlak adil olan ve herzaman, herşeyi yerli yerinde yapan o'dur. Yaptıklarının hepsi hak ve adalet üzere olan'dır. Adaletli olan O'dur. Adalet ile hükmeden O'dur. Adalet sahibi olan O'dur.

El-Latif Tablo

209,00 919,00 

El Latif (c.c): Latîf; yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince ayrıntıya varıncaya kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan; kullarına yumuşaklıkla, lütuf ve ihsanıyla muamele eden demektir.

Muhammed (sav) Tablo

209,00 919,00 

Allah-Muhammed Tablo

209,00 919,00 
Allah Celle Celaluhu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem

Allah (c.c) Yazılı Tablo

209,00 919,00 

Ya Hayyu Ya Kayyum Tablo

229,00 949,00 
O Allah; Hayy ve Kayyum olandır. El Hayy: Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir. El-Kayyum: Gökleri ve yeri, bütün mahlûkatı ayakta tutan. Okunuşu: Ya Hayyu Ya Kayyum Hat Yazı : يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ

4 Halife İsimleri Tablo

209,00 919,00 
أبو بكر : Ebu Bekir (r.a) عمر : Ömer (r.a) عثمان : Osman (r.a) علي : Ali (r.a)

En Nafi (c.c) Tablo

209,00 919,00 

Hat Yazı : En Nafii (c.c)
Türkçesi : Devamlı olarak, bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan demektir.

Er Rakib (c.c) Tablo

209,00 919,00 

Hat Yazı : Er Rakib (c.c)
Türkçesi : Bütün  varlıkları  her  an  gözeten, bilen, kontrolü  altında tutan, bütün  işleri  denetleyen, bütün  varlıkları  gözetimi  altında  bulunduran yaratılmışların tümünü her an kontrolünde tutan demektir. Bütün mahlukatı gözetleyen.

Er Rezzak (c.c) Tablo

209,00 919,00 

Hat Yazı : Er Rezzak (c.c)
Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Muhammed (sav) Tablo

229,00 999,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo