56 sonuçtan 1-40 arası gösteriliyor

4 (Dört) Kul Suresi Tablo

119,00 519,00 

4 Kul Suresi ( Dört Kul Suresi ) olarak bilinen, Kul ile başlayan İhlas, Kafirun, Felak, Nas Surelerinin Kufi Hat ile yazılmış tablosu. 

Asr Suresi Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı : Asr Suresi

Hasbunallahi ve Nimel Vekil Tablo

129,00 659,00 
Hat Yazı : Hasbunallahi Ve Nîmel Vekil Türkçesi : Başımıza gelecek her türlü bela ve musibete karşı Allah Azze ve celle bize yeter. O, ne güzel dost ve ne güzel bir vekildir.

Ayetel Kürsi Tablo

119,00 519,00 
Kufi Hat Sanatı Ayetel Kürsi Tablo

Kelime-i Tevhid Tablo

129,00 849,00 

Kelime-i Tevhid Kanvas Tablo

Bismillah Tevekkeltü Alallah Tablo

129,00 659,00 

Hat Yazı : Bismillah Tevekkeltu Alallah
Türkçesi : Allah’ın ismiyle başladım, Bütün işlerimde Allah’a dayandım

4 Kul Suresi Kufi Tablo

119,00 519,00 
Kufi Hat Sanatı ; İhlas Suresi, Kafirun Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi

Allah Kuluna Yetmez mi Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı : E leysallâhu bi kâfin abdeh Türkçesi : Allah, kuluna yetmez mi ?

La Galibe İllallah Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı : La Galibe İllallah Türkçesi : Allah’tan başka galip yoktur.

Rabbi Yessir Duası Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı : Rabbi yessir ve la tuassir Türkçesi : Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma

Ayetel Kürsi Tablo

119,00 519,00 
Kufi Hat Sanatı Ayetel Kürsi Tablo

Ayetli Tablo Ali İmran 159

119,00 519,00 

Hat Yazı : inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemin Türkçesi : Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Ayetli Tablo Duha 3

119,00 519,00 
Hat Yazı : Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ. Türkçesi : Rabbin seni terketmedi ve darılmadı.

Hadisi Şerif Tablo

129,00 659,00 

Hat Yazı : İnnemel Amelü binniyyet
Türkçesi : Ameller Niyetlere Göredir

Ayetel Kürsi Tablo

119,00 519,00 
Kufi Hat Sanatı Ayetel Kürsi Tablo

Kelime-i Tevhid Tablo

129,00 849,00 
Kufi Hat Sanatı Kelime-i Tevhid Kanvas Tablo

Ayetli Tablo Fetih 3

119,00 519,00 
Hat Yazı : ve yensurakallahu nasran azize Türkçesi : Allah, eşsiz bir şanlı zafer ile sana yardım etsin.

Kün fe Yekün Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı : Kün fe Yekün Türkçesi : Ol der ve Olur.

Ayetli Tablo Fetih 1

119,00 519,00 
Hat Yazı : İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ  Türkçesi : Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik

Ayetli Tablo Enam 162

119,00 519,00 

Hat Yazı : inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn Türkçesi : Şüphesiz, Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Elhamdülillah Tablo

119,00 519,00 
Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

La Tahzen Tablo

129,00 849,00 

Hat Yazı : La Tahzen, İnnallahe Meana
Türkçesi : Üzülme Allah bizimledir

Aşk ve İlim Tablo

129,00 659,00 

Aşk imiş her ne var âlemde
İlim bir kıyl-u kal imiş ancak

Selam Duası Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı : Es selamun aleykum ve rahmetullahi ve berakutuhu Türkçesi : Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi seninle olsun

Ayetli Tablo Yusuf 21

119,00 519,00 

Hat Yazı : vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun Türkçesi : Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler

Ayetli Tablo Saffat 4

119,00 519,00 
Hat Yazı : İnne ilâhekum le vâhid Türkçesi : Şüphesiz ki sizin İlâhınız, gerçekten tektir

Rabbena Duası Tablo

119,00 519,00 

Hat Yazı : Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Türkçesi : Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb’im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle

Ayetli Tablo Nur 35

119,00 519,00 

Türkçesi : Allah, göklerin ve yerin Nûr’udur. O’nun nûrunun misâli, içinde lâmba bulunan bir kandillik gibidir. O lâmba bir cam içindedir. O cam da, sanki inciden bir yıldızdır; bu lâmba, ne doğuya ne de batıya nisbeti olmayan mübârek bir ağaçtan, zeytin ağacından(çıkan yağdan) yakılır; onun yağı, nerede ise kendisine ateş değmese bile ışık verecek! Nûr üstüne nûrdur. Allah, dilediği kimseyi nûruna hidâyet eder. İşte Allah, insanlara böyle misâller getirir. Çünki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.

La Tahzen Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı : La Tehafu ve La Tahzen. İnnallahe Meana. Türkçesi : Korkma ve üzülme Allah bizimledir

Ayetli Tablo Kehf 38

119,00 519,00 
Hat Yazı : Lâkinne huvallâhu rabbî ve lâ uşriku bi rabbî ehadâ  Türkçesi : Ancak o Allah benim Rabbim ve ben Rabbime kimseyi ortak koşmam

Selamun Aleykum Tablo

119,00 519,00 
Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

Ayetli Tablo Enfal 40

119,00 519,00 
Hat Yazı : ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr Türkçesi : O, ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır

Kelime-i Tevhid Tablo

119,00 519,00 
Kufi Hat Sanatı Kelime-i Tevhid Kanvas Tablo

99 Esma-ül Hüsna Tablo

119,00 519,00 
Esma-ül Hüsna Tablo - Allah'ın Güzel İsimleri

La Havle vela Kuvvete Kufi Tablo

119,00 519,00 

Türkçesi : Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir. Bir kişi bu cümleyi söylediği anda “Allah’ım! Senin yardımın olmadan ben hiçbir şey başaramam. Ve senden başka dayanacak hiçbir şeyim yok” itirafında bulunmaktadır. Okunuşu: La Havle vela Kuvvete İlla Billah Hat Yazı : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِااللّٰهِ

Ayetli Tablo Tevbe 15

119,00 519,00 
Hat Yazı : vallâhu alîmun hakîm Türkçesi : Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ayetli Tablo Muminun 1

119,00 519,00 
Hat Yazı : Kad eflehal mu’minûn Türkçesi : Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir.

Ayetli Tablo Kasas 24

119,00 519,00 

Hat Yazı : Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr Türkçesi : Rabbim! Gerçekten ben, bana indireceğin her hayra muhtâcım

Kadir Gecesi Duası Tablo

119,00 519,00 
Hat Yazı : Allhumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa’fu anna Türkçesi : Allah’ım. Sen çok affedicisin, çok cömertsin, Affetmeyi seversin, öyle bizi de affet