232 sonuçtan 121-160 arası gösteriliyor

Fatiha Suresi Tablo

119,00 519,00 

Fatiha Suresi Tablo

119,00 519,00 

İhlas Suresi Tablo

119,00 519,00 

İkra Tablo

119,00 519,00 

Kün Fe Yekün Tablo

119,00 519,00 

Kün fe Yekün : Ol der ve Olur.

Ayetel Kürsi Tablo

119,00 519,00 

El-Vasi Tablo

119,00 519,00 

El-Vasi (c.c): Mutlak ve hakiki Vasi, İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniş ve sonsuz olan.

Er-Reşid Tablo

119,00 519,00 

Er-Reşid (c.c): İrşad eden; doğru yolu gösteren demektir. Bütün işleri isabetli olan ve hedefine ulaşandır. Her şeyi ezelî takdirine göre yürüten, bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştırandır. Lüzumsuz, faydasız, boş iş yapmayandır. Fiilleri dâimâ yerinde olandır. Devamlı olarak hakka isabet edendir. Hiç kimsenin yol göstermesine muhtaç olmayandır.

Er-Rezzak Tablo

119,00 519,00 

Er-Rezzak (c.c) : Yarattığı bütün yaratıklarının rızkına kefildir. Yerde, gökte, yer altında, denizde, nerede canlı varsa hepsinin rızkını yaratan, hepsinin rızkını tam vaktinde ve unutmadan veren.

Eş-Şekür Tablo

119,00 519,00 

Eş-Şekür (c.c): Az iyiliğe çok mükafat veren. Rızası için yapılan iyilikleri fazlası ve pek ziyadesi ile karşılık veren manasındadır.

Ez-Zahir Tablo

119,00 519,00 

Ez-Zahir (c.c): Varlığı her şeyde açıkça görülen demektir. Çünkü her şey O’nun varlığına delildir. Hiçbir şey yoktur ki varlıkta ortaya çıkarken daha evvel O’nun varlığını isbat etmiş olmasın.

El-Adl Tablo

119,00 519,00 

El Adl (c.c): Gerçekten adalet sahibi olan O'dur. Mutlak adil olan ve herzaman, herşeyi yerli yerinde yapan o'dur. Yaptıklarının hepsi hak ve adalet üzere olan'dır. Adaletli olan O'dur. Adalet ile hükmeden O'dur. Adalet sahibi olan O'dur.

El-Alim Tablo

119,00 519,00 

El Alim (c.c): Gizli ve açık geçmiş gelecek her şeyi en ince detaylarına kadar bilen anlamı taşımaktadır. Her şeyi bilen O'dur. Her şeyi hakkı ile bilen O'dur. Gizli, açık geçmiş, gelecek ve her şeyi bilir. Ezeli ilmiyle, büyük ve küçük, gizli ve aşikar, yaratılmış veya yaratılmamış her şeyi bilen O'dur.

El-Aziz Tablo

119,00 519,00 

El Aziz (c.c) : Hakiki ve mutlak suret ile üstünlük sahibi, mağlup edilme olasılığı kesinlikle mümkün olmayan, sonsuz izzet, azamet, şeref ve onur sahibi. Hükmünde her daim mutlak galip olan demektir.

El-Gaffar Tablo

119,00 519,00 

El Gaffar (c.c) : El-Gaffar, çok merhamet eden, af dileyenleri affeden, suçluları bağışlayan, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizli tutan anlamındadır. Mağfireti çok olan, her kulunun günahlarını bağışlayan demektir. Bağışlaması sonsuz olandır.

El-Hakem Tablo

119,00 519,00 

El Hakem (c.c): Mutlak hakim ve tek hüküm sahibi anlamına gelmektedir. Allah her şeyden ve her durumdan hakkıyla haberdar olandır. Hüküm verme yetkisi yalnızca Allah Teala’ya mahsustur. Hükmedicidir ve hakemdir. Son hükmü verende yalnızca Allah’tır.

El-Mecit Tablo

119,00 519,00 

El-Mecid : Şeref sahibi. Azameti, kadri, şanı büyük, vermesi bol, zati şerefli, işleri güzel olan anlamı içerir.

El-Mecit Tablo

119,00 519,00 

El-Mecid : Şeref sahibi. Azameti, kadri, şanı büyük, vermesi bol, zati şerefli, işleri güzel olan anlamı içerir.

El-Mubdi Tablo

119,00 519,00 

El-Mübdi : Maddesiz ve örneksiz yaratıcı, yoktan yaratıp var eden.

El-Muheymin Tablo

119,00 519,00 

El-Müheymin: Her şeyi gören ve gözeten, her varlığın yaptıklarından ve durumlarından haberdar olan demektir.

El-Muhsi Tablo

119,00 519,00 

El-Muhsi: Sonsuz ilmi ile her şeyin sayısını bilen, her yapılanı tek tek sayan’ anlamı şeklinde geçmektedir.

El-Mumin Tablo

119,00 519,00 

El-Mü’min; Güven veren, va’dine güvenilen; inananları korku ve endişeden güvende kılan; mü’minlerin îmân ve samimiyetini tasdik eden; mûcizeler vermek suretiyle Peygamberlerinin doğruluğunu isbatlayan; kendisine sığınanları koruyan, emniyetle rahatlandıran demektir.

El-Muksit Tablo

119,00 519,00 

El-Muksit : Adaletten şaşmayan, bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan, mazlumlara insaf eden, adil, yarattıklarından hiç birine haksızlık, eza, cefa, eziyet ve zulüm etmeyen demektir. Her şeyi yerli yerinde yapan. Zalimden mazlumun hakkını alan.

El-Kabid Tablo

119,00 519,00 

EL-Kabid: Lütuf ve hikmetleriyle kullarına vermiş olduğu maddi manevi rızkları sıkan, tutan, daraltan, zorlaştıran anlamlarına gelir.

El-Kadir Tablo

119,00 519,00 

El-Kadir: Sonsuz güç ve kudret sahibi olan. Her istediğini, istediği gibi, sonsuz güç ve kudretiyle yapan. Dilediği gibi yapmaya gücü yeten, Dilerse yapan, dilemezse yapmayan.

El-Kahhar Tablo

119,00 519,00 

El-Kahhar: Her şeye, her istediğini yapabilecek şekilde hâkim ve galip olan manasına gelen “el-Kahhâr” ism-i şerifi, galip gelen ve kahreden anlamındaki “kahr” köküne dayanır. İsm-i şerif, Allah Teâlâ’nın, düşmanlarına karşı bellerini dahi kırarak çaresiz bırakacak şekilde galip geleceğini haber verir.

El-Kayyum Tablo

119,00 519,00 

El-Kayyum: Zatıyla kaim (ayakta duran, ayağa kalkan) daima duran, gökleri yeri ve her şeyi tutan, her şeye mukadder olan vaktine kadar durmak için sebeplerini ihsan eden.

El-Vedüd Tablo

119,00 519,00 

El-Vedûd : Sevilen gerçek ve tek varlık. İyi kullarını seven, onlara rahmet ve bereketini ulaştıran, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok layık olan, itâatkâr kullarını çok seven ve sevilmeye layık olan.

El-Vahid Tablo

119,00 519,00 

El-Vahid: Kendisinden başka olmamak, zâtında, sıfatlarında, işlerinde ve hükümlerinde, fiillerinde asla ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan demektir

El-Basir Tablo

119,00 519,00 

El-Basir: Her şeyi bütün incelikleriyle gören,Cenab-ı Hak,bütün varlıkları en küçük hareket ve davranışlarını,ima ve işaretlerini bilir ve görür.Onun görmesi için gece veya gündüz fark etmez,ışık veya karanlık gerekmez.Onun görmesi için göze veya başka bir alet ve cihazı ihtiyacı yoktur.Bütün kainatı ve içindekilerin hal ve davranışlarını avucunun içi gibi bilir ve görür,kontrolü altında tutar.

El-Gaffar Tablo

119,00 519,00 

El-Gaffâr : Mağfireti pek çok olan, kullarının ayıplarını örten; mağfireti çok olan, kullarının günahlarını pek çok bağışlayan anlamına gelir.

El-Hakk Tablo

119,00 519,00 

El-Hakk: Varlığı değişmeden duran. Ahirette hakkı batıldan ayıran, hak sahiplerine haklarını zalimlerden alıveren.

El-Cebbar Tablo

119,00 519,00 

El Cebbar (c.c): Dilediğini her durumda gerçekleştiren; istediğini zorla yaptırmaya muktedir olan; yaratılmışların halini iyileştiren; parçalanmış, dağılmış ve bozulmuş olanı düzeltip onaran; her şeyi tasarrufu altına alan demektir. Allah Teâlâ, kırılanları onarır, eksikleri tamamlar, her türlü perişanlıkları düzeltir, yoluna koyar.

El-Celil Tablo

119,00 519,00 

El Celil (c.c) : Şanına yakışmayan ve yaramayan şeylerden uzak. Zatı ve sıfatları pek büyük ve ulu. Celâdet, ululuk ve heybet sâhibi, celâl sıfatları ile muttasıf… Celâdet ve ululuk, Allah’a mahsustur. Onun zâtı da büyük, sıfatları da büyüktür. Fakat bu büyüklük, cisimlerdeki gibi hacim veya yaşlılık itibarı ile değildir. Zamanla ölçülmez, mekânlara sığmaz.

El-Cami Tablo

119,00 519,00 

El Cami (c.c): İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan demektir. Allah Teâlâ, birbirine benzeyen şeyleri ve benzemeyen zıt şeyleri bir araya getirip toplayandır. Kıyâmet günü hesaba çekmek için yaratıkları toplayandır. Bütün iyilikleri, güzellikleri ve övgüleri zâtında toplayandır. Tabiatları zıt birçok unsuru bir araya getirendir. İnsanları birbirlerine sevdirip kalpleri ısındırandır.

El-Kerim Tablo

119,00 519,00 

El-Kerim (c.c): Keremi lütfu ve bağışı kullarına bol olan. Hiçbir karşılık gözetmeksizin onu kullarına ikram ve ihsan edendir.

El-Batın Tablo

119,00 519,00 

El Batın (c.c): Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan, her şeyin iç yüzünden haberdar olan. Yarattıkları varlıkların nazarlarında gizli olanı, görünmeyeni bilen, her şeyin iç yüzünden haberdar olan.

El-Habir Tablo

119,00 519,00 

El Habir (c.c): Anlaşılabilecek en net haliyle “her şeyin iç yüzünü bilmek, onlardan haberdar olmak” manasına gelmektedir.

Allah (c.c) Kanvas Tablo

119,00 519,00 

El-Evvel Tablo

119,00 519,00 

El-Evvel (c.c) : Varlığının sonu olmayan, baki olan, her şey üzerine kadim olan, ilk, evveli olmayan evvel, her varlığın yaratıcısı ve evveli olmayan, her şeyden önce olan demektir.