2619 sonuçtan 1-60 arası gösteriliyor

Allah Vatan Namus İttihad Tablo

 59,00 229,00

Allah’ın emridir ki, Vatan; namus ve birlik ile var olacaktır. Gidiş ve dönüş yine “vatana”dır… Bu bayrak ters ve düz yapılmıştır. Ters Hilalli bayrak cihada giderken kullanılır. Düz hilalli bayrak ise, sulh zamanında kullanılan bayraktır.

Osmanlı Sancağı Tablo 20. Yüzyıl

 59,00 229,00

Tablo Üzerindeki Hat Yazılar Kelimei Tevhid : La İlahe İllallah Muhammedurrasulullah
Besmele : Bismillahirrrahmanirrahim
Fetih 1 . Ayet : İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ -  Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.
Saff 13. Ayet : nasrun minallâhi ve fethun karîb  - Allah’tan yardım ve yakın bir fetih

Ya Fettah Ya Rezzak Tablo

 59,00 229,00
Hat Yazı : Ya Fettah Ya Rezzak (c.c) Ya Fettah  : Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden Ya Rezzak : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

Enver Paşa Kanvas Tablo

 59,00 229,00
Enver Paşa Kanvas Tablo

4 (Dört) Kul Suresi Tablo

 59,00 199,00

4 Kul Suresi ( Dört Kul Suresi ) olarak bilinen, Kul ile başlayan İhlas, Kafirun, Felak, Nas Surelerinin Kufi Hat ile yazılmış tablosu. 

Ya Hafiz Tablo

 59,00 229,00

Hat Yazı : Ya Hafiz (c.c)
Türkçesi : İyi kötü, küçük-büyük, güzel-çirkin, dogru-yanlış, gizli-açık yapılan bütün iş ve davranışları, bütün incelikleri birlikte zapt edip saklayan, koruyan demektir.

Ashabı Kehf İsimleri Tablo

 59,00 199,00

Eser sahibi Abdülkadir Hisari'dir. Bu Hat Sanatı Kalyon, 'Ashabı Kehf ve onların köpeği Kıtmir' isimleriyle oluşur.  1766-1767'den çizim.

Bu da Geçer Ya Hu

 59,00 229,00
Bu da Geçer Ya Hu Türkçe Kaligrafik Kanvas Tablo

Kabe Kapısı Tablo

 59,00 229,00
Kabe Kapısı Kanvas Tablo Yüksek Görüntü Kalitesi ve Solmama Garantili Boya

Sultan Abdülhamit Han Tablo

 59,00 229,00
Sultan Abdülhamit Yağlı Boya Tablo Orijinal Eserden Tıpkı Basım

Ya Şafi Tablo

 59,00 229,00

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi : Şifa Veren

Hasbunallahi ve Nimel Vekil Tablo

 59,00 229,00
Hat Yazı : Hasbunallahi Ve Nîmel Vekil Türkçesi : Başımıza gelecek her türlü bela ve musibete karşı Allah Azze ve celle bize yeter. O, ne güzel dost ve ne güzel bir vekildir.

99 Esma-ül Hüsna Tablo – Türkçe Mealli

 59,00 229,00
99 Esma-ül Hüsna Tablo - Allah'ın Güzel İsimleri

Elif Harfi Kanvas Tablo

 59,00 349,00

10 Ebat / 20 farklı Renk ve Tezhip Seçeneği

İnşirah Suresi Tablo

 59,00 229,00

Tablo Türü  : Tıpkı Basım Kanvas Tablo Hat Yazı : İnşirah Suresi Türkçe Manası : Açıklamada verilmiştir.

Hilye-i Şerif Tablo

 59,00 229,00

Hilye-i Şerif Kanvas Tablo

Osmanlıca Dünya Haritası Tablo

 59,00 229,00
1803 Yılına Ait (Atlası Cedid) Osmanlıca Dünya Haritası

La Galibe İllallah Tablo

 59,00 349,00

Hat Yazı : La Galibe İllallah
Türkçesi : Allah'tan başka galip yoktur.

Bu da Geçer Ya Hu Tablo

 59,00 199,00

Osmanlıca Hat Sanatı Kanvas Tablo

Tek Devlet Tek Millet Tek Vatan Tek Bayrak Tablo

 59,00 199,00
Tek Devlet Tek Millet Tek Vatan Tek Bayrak Osmanlıca Hat Sanatı Tablo

Mührü Şerif Tablo

 59,00 199,00

Hat Yazı  : Lâ ilahe illallah Muhammedürresulullah. Tebahce Ya Muhammed Ente Heysûrun. Tevecceh haysu şi’te feinneke Mensurun. Türkçesi : Gurur duyup sevinebilirsin Ya Muhammed! (sallallâhü aleyhi ve sellem) Sen nebîlerin en cesurusun. Hiç bir kimse senin eriştiğin mertebeye erişmedi. Nusret anah­tarları sana verildi. Nereye yönelsen Allah Teâlâ’nın yardımıyla galipsin.

Muhsin Yazıcıoğlu Tablo

 59,00 229,00
Muhsin Yazıcıoğlu Yağlı Boya Tablo Orijinal Eserden Tıpkı Basım

La Galibe İllallah Tablo

 59,00 229,00

Hat Yazı : La Galibe İllallah
Türkçesi : Allah'tan başka galip yoktur.

La Tahzen İnnallahe Meana Tablo

 59,00 229,00

Hat Yazı : La tahzen innallahe meana
Türkçesi : Üzülme, Allah bizimledir.

Hilye-i Şerif Tablo

 59,00 229,00

Hilye-i Şerif Kanvas Tablo

vema tevfiki illa billah tablo

 59,00 199,00

Hat Yazı  : Vema Tevfiki İlla Billah Tablo ( Hud 88. Ayet ) Türkçesi : Başarım Ancak Allah'tandır.

Fatih Sultan Mehmet Tablo

 59,00 229,00
Hat Yazı : Nasrun minallâhi ve fethun karîb. ve Beşşirül müminine ya Muhammed (sav) Türkçesi : Ya Muhammed (sav), Kalk ve Müminleri Allah’tan yardım ve yakın bir fetih ile müjdele. Fatih Sultan Mehmet Yağlı Boya Tablo Orijinal Eserden Tıpkı Basım

Enver Paşa Tablo

 59,00 229,00
Enver Paşa Yağlı Boya Tablo Orijinal Eserden Tıpkı Basım

Ebru Sanatı Tablo

 59,00 229,00

Lale Ebrusu Kanvas Tablo

Elif Harfi Kanvas Tablo

 59,00 349,00
Elif Harfi Kanvas Tablo

La Havle Ve La Kuvvete Tablo

 59,00 349,00

Hat Yazı : La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azîm
Türkçesi : Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Bu da Geçer Ya Hu Tablo

 59,00 229,00

Osmanlıca Hat Sanatı Kanvas Tablo

Kelime-i Tevhid Tablo

 59,00 229,00

Kelime-i Tevhid Kanvas Tablo

Hilye-i Şerif Kanvas Tablo

 59,00 199,00

Hilye-i Şerif Kanvas Tablo

Kudüs Kanvas Tablo

 59,00 229,00

Dini Temalı Kanvas Tablo

Ayetli Tablo Duha 11

 59,00 199,00

Hat Yazı : Ve emmâ bi ni’meti rabbike fe haddis - Duha 11
Türkçesi : Ve Rabbinin ni'metine gelince, artık (onu şükranla) anlat!

Kabe Yağlı Boya Tablo

 59,00 199,00

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Dekoratif Kanvas Tablo

La Tahzen İnnallahe Meana Tablo

 59,00 349,00

Hat Yazı : La Tahzen, İnnallahe Meana
Türkçesi : Üzülme Allah bizimledir

Rabbi Yessir Duası Tablo

 59,00 199,00

Hat Yazı : Rabbi yessir ve la tuassir rabbi temmim bi’l hayr.
Türkçesi : Rabbim! Kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır.

Besmele Tablo

 59,00 349,00
20 farklı tezhip seçeneği

Hilye-i Şerif Tablo

 59,00 229,00

Hilye-i Şerif Tablo

Mescidi Nebevi Tablo

 59,00 229,00

Osmanlı Devlet Arması Tablo

 59,00 229,00
Bozkurtlu Osmanlı Devlet Arması

Asr Suresi Tablo

 59,00 199,00

Hat Yazı : Asr Suresi

Hiç Osmanlıca Tablo

 59,00 349,00

Osmanlıca Kanvas Tablo

Hasbunallahi ve Nimel Vekil Tablo

 59,00 229,00
Hat Yazı : Hasbunallahi Ve Nîmel Vekil Türkçesi : Başımıza gelecek her türlü bela ve musibete karşı Allah Azze ve celle bize yeter. O, ne güzel dost ve ne güzel bir vekildir.

Ayetli Tablo Fetih 1

 59,00 229,00

Hat Yazı : İnna Fetahna Leke Fethan Mubina
Türkçesi : Şüphesiz ki biz sana, apaçık bir fetih ihsân ettik

Aleyke Avnullah Tablo

 59,00 229,00

Hat Yazı : Aleyke Avnullah
Türkçesi : Allah'ın yardımı seninle olsun.

Ayetel Kürsi Tablo

 59,00 229,00
Ayetel Kürsi Kanvas Tablo

Hilye-i Şerif Tablo

 59,00 229,00

Hilye-i Şerif Tablo

Mescidi Nebevi Tablo

 59,00 199,00

Dini Temalı Kanvas Tablo

Ya Şafi (c.c) Tablo

 59,00 199,00

Hat Yazı :  Ya Şafi (c.c)
Türkçesi :  Şifa veren

La Tahzen Tablo

 59,00 199,00

Hat Yazı : La Tahzen, İnnallahe Meana
Türkçesi : Üzülme Allah bizimledir

Barekallah Tablo

 59,00 199,00
Hat Yazı : Barekallah Türkçesi : Allah bereketli kılsın.

Yağlı Boya At Tablo

 59,00 229,00
Dekoratif Kanvas Tablo

Ayet Tablo Haşr 22

 59,00 229,00

Hat Yazı :Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm
Türkçesi : O öyle Allah’dır ki, O’ndan başka ilâh yoktur! Gaybı ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir. O, Rahmân (bütün mahlûkata rahmet eden)dir, Rahîm(mü’minlere çok merhamet eden)dir.

Osmanlı Sancağı Tablo 20. Yüzyıl – Kırmızı Beyaz

 59,00 229,00

Tablo Üzerindeki Hat Yazılar Kelimei Tevhid : La İlahe İllallah Muhammedurrasulullah
Besmele : Bismillahirrrahmanirrahim
Fetih 1 . Ayet : İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ -  Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.
Saff 13. Ayet : nasrun minallâhi ve fethun karîb  - Allah’tan yardım ve yakın bir fetih

Allah Var Gam Yok Tablo

 59,00 349,00

Osmanlıca Tablo