Gülce Sanat galerisindeki osmanlıca yazılı hat sanatı tablolar, uzman tasarımcı ve hat sanatçıları tarafından yapılır. Osmanlıca Tablo modellerimiz hat sanatı açısından herhangi bir yazım hatası içermez. Her tablonun sayfasında okunuşu ve anlamı da yazılmıştır. Osmanlıca yazılı kanvas tablolar 7 farklı ebat ve fiyat seçeneği ile satılmaktadır.

34 sonuçtan 1-20 arası gösteriliyor

Kategoriler
-32%
Close

Allah’ın dediği olur Osmanlıca Tablo

59,00 
Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo
-25%
Close

Mevlam Tablo

59,00 

Arapça olan ve hadîs-i şerîfte geçen "Mevlâ" sözünün türkçedeki karşılığı "Rab, yâni besleyip yetiştiren, terbiye edip geliştiren, varabileceği olgunluğa eriştiren, eden, nimet veren, efendi, dost, yardımcı, bir işte tedbir ve tasarruf, vilayet sâhibi" dir.

-25%
Close

Meded Ya Hak Tablo

59,00 

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

-25%
Close

Hiç Osmanlıca Tablo

59,00 

Osmanlıca Kanvas Tablo

-25%
Close

Allah Var Gam Yok Tablo

59,00 

Osmanlıca Tablo

-25%
Close

Bismillah Her Hayrın Başıdır Tablo

59,00 

Osmanlıca Kanvas Tablo

-25%
Close

Allah Bes Baki Heves Tablo

59,00 

Allah Yeter, Gerisi Boş Hevestir.

-25%
Close

Osmanlıca Beyit Tablo

59,00 

İsm-i zât-ı zikredelim evvelâ
Merhamet eder Hudâ zâkir kula

-25%
Close

Ah Minel Aşk Tablo

59,00 

Osmanlıca Hat Sanatı Kanvas Tablo

-25%
Close

Muhammed ve Muhabbet Beyiti Tablo

59,00 

Muhammed’den muhabbet oldu hasıl
Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl

-25%
Close

Osmanlıca Şiir Tablo

59,00 

Mecnun gibi bulamadı Leylâ ile kurbet
Sa’y idemez gül-i gülzâre benefşe

-25%
Close

Niyet Hayır Akibet Hayır Tablo

59,00 

Osmanlıca Kanvas Tablo

-25%
Close

Fedakarlık Ya Hu Tablo

59,00 

Osmanlıca Hat Sanatı Kanvas Tablo

-25%
Close

Dünya Madem Fanidir Tablo

59,00 

Dünya Madem Fanidir
Değmiyor Alakayı Kalbe

 

-25%
Close

Osmanlıca Beyit Tablo

59,00 

Şer’ u kânuna o kim hükmüni tefviz eyler
Ânî de hazret-i Hak mazhar-ı tevfîk eyler
İki cihânda mes’ûldür ol vâlî kim
Fasl-ı da’vâda ne tahkîk ve ne tedkîk eyler
ES'AD MUHLİS PAŞA

-25%
Close

İlla Edep Osmanlıca Tablo

59,00 

Osmanlıca Hat Sanatı Kanvas Tablo

-25%
Close

Hoş Gör Osmanlıca Tablo

59,00 

Osmanlıca Hat Sanatı Kanvas Tablo

-25%
Close

Bu da Geçer Ya Hu Tablo

59,00 

Osmanlıca Hat Sanatı Kanvas Tablo

-25%
Close

Bu da Geçer Ya Hu Tablo

59,00 

Osmanlıca Hat Sanatı Kanvas Tablo

-25%
Close

Kazandı Kalbini Veren Mevlaya Tablo

59,00 

Osmanlıca Hat Sanatı Kanvas Tablo