198 sonuçtan 1-60 arası gösteriliyor

Menüyü Göster
-29%
Close

Ya Fettah Ya Rezzak Tablo

59,00 229,00 
Hat Yazı : Ya Fettah Ya Rezzak (c.c) Ya Fettah  : Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden Ya Rezzak : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.
-29%
Ya Hafiz Tablo
Close

Ya Hafiz Tablo

59,00 229,00 

Hat Yazı : Ya Hafiz (c.c)
Türkçesi : İyi kötü, küçük-büyük, güzel-çirkin, dogru-yanlış, gizli-açık yapılan bütün iş ve davranışları, bütün incelikleri birlikte zapt edip saklayan, koruyan demektir.

-29%
Ya Şafi Tablo
Close

Ya Şafi Tablo

59,00 229,00 

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi : Şifa Veren

-34%
Ya Şafi Tablo Satın Al
Close

Ya Şafi (c.c) Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı :  Ya Şafi (c.c)
Türkçesi :  Şifa veren

-30%
Ya Malikül Mülk Tablo
Close

Ya Malikül Mülk Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı : Ya Malikül Mülk
Türkçesi : Ey; Tüm mülkün sahibi olan Allah'ım

-34%
Close

Ya Rezzak Tablo

59,00 199,00 
Hat Yazı  : El Rezzak (c.c) Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.
-25%
Ya Vedüd Tablo
Close

Ya Vedüd Tablo

59,00 349,00 
20 farklı tezhip seçeneği
-25%
Close

Ya Hafız (c.c) Tablo

59,00 229,00 
Ya-Hafız يَا حَف۪يظُ : Her şeyi koruyan, muhafaza eden, Hakiki ve mutlak koruyucu, yapılan işleri bütün teferruatıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar afet ve belalardan saklayan demektir.
-25%
Close

Ya Allah Tablo

59,00 229,00 
-29%
El Mukit (c.c) Tablo
Close

El Mukit (c.c) Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı : El Mukit (c.c)
Türkçesi : Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, ulaştıran, geçindiren, barındıran, her canlının azığını veren ve her şeye kuvvet veren demektir. Var ettiklerinin yapılarına göre gıdasını veren, her türlü mahlukata münasip rızk veren.

-29%
Muhammed (sav) Salavat Tablo
Close

Muhammed (sav) Salavat Tablo

59,00 199,00 

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

-29%
Close

Es Selam (c.c) Tablo

59,00 229,00 

Hat Yazı : Es Selam (c.c)
Türkçesi :Selam,emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

-29%
Allah (c.c) Tablo
Close

Allah (c.c) Tablo

59,00 199,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

-29%
El Gani El Muğni Tablo
Close

El Gani El Muğni Tablo

59,00 229,00 

Hat Yazı : El Gani (c.c) El Muğni (c.c)
El Gani : Çok zengin ve her şeyden müstağni.
El Muğni : İstediğini, istediği anda ,istediği kadar zengin eden

-29%
Ya Şafi Tablo
Close

Ya Şafi Tablo

59,00 229,00 

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi: Şifa veren

-34%
Close

El Fettah Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı :  El-Fettah (c.c)
Türkçesi :  Her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan.

-34%
El Adil Tablo
Close

El Adil Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı :  El-Adl (c.c)
Türkçesi :  Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren, zulmetmeyen, sınırsız, sonsuz adalet sahibi

-25%
Close

Hz.Muhammed Yazılı Tablo

59,00 199,00 
Muhammed (sav) Yazılı Tablo
-25%
Close

Allah (c.c) Yazılı Tablo

59,00 199,00 
-30%
El Halim (c.c) Tablo
Close

El Halim (c.c) Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı : El Halim (c.c)
Türkçesi : Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden, Affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan.

-29%
Close

En Nafi (c.c) Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı : En Nafii (c.c)
Türkçesi : Devamlı olarak, bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan demektir.

-29%
Close

Er Rakib (c.c) Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı : Er Rakib (c.c)
Türkçesi : Bütün  varlıkları  her  an  gözeten, bilen, kontrolü  altında tutan, bütün  işleri  denetleyen, bütün  varlıkları  gözetimi  altında  bulunduran yaratılmışların tümünü her an kontrolünde tutan demektir. Bütün mahlukatı gözetleyen.

-34%
Close

Ya Malikül Mülk Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı :  Ya Malikül Mülk (c.c)
Türkçesi :  Mülkün Mutlak Sahibi Olan.

-34%
Er-Reşid Tablo Satın Al
Close

Er Reşid (c.c) Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı :  Er-Reşid (c.c)
Türkçesi :  Kullarına en doğru yolu gösteren, irşad eden

-34%
El-Hayy Tablo Satın Al
Close

El Hayy (c.c) Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı :  El-Hayy (c.c)
Türkçesi :  Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, gerçek hayat sahibi olan

-29%
Close

Hu Tablo

59,00 199,00 

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

-25%
Close

Es-Sabur Tablo

59,00 199,00 

Es-Sabur (c.c): Çok sabırlı demektir. Günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla bağışlayan ve erteleyendir. Günahkârlara mühlet tanır. Tövbe kapısını ölünceye kadar açık tutar. Kullarının af ve bağışlama dilemeleri için onlara fırsatlar tanır. Bu isimden nasip alan kul, ibâdetleri yapmada, haramlardan kaçınmada ve her türlü felâket karşısında sabırlı olur.

-25%
Close

El-Basit Tablo

59,00 199,00 

El-Basit: Ferahlatan, genişleten. Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten demektir.

-25%
Close

Fecr 27-30.Ayetler Tablo

59,00 199,00 

Türkçe Manası : Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan!Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir!
Okunuşu : Ya eyyetuhen nefsul mutmainneh. İrcii ila rabbiki radıyeten mardıyyeh. Fedhuli fi ibadi. Vedhuli cenneti.

-25%
Close

El-Latif Tablo

59,00 199,00 

El Latif (c.c): Latîf; yaratılmışların ihtiyaçlarını en ince ayrıntıya varıncaya kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan; kullarına yumuşaklıkla, lütuf ve ihsanıyla muamele eden demektir.

-25%
Close

Muhammed (sav) Tablo

59,00 199,00 
-25%
Close

Hz. Ömer Yazılı Tablo

59,00 199,00 
Ömer (r.a) yazılı Tablo
-25%
Close

Hz. Ebubekir Yazılı Tablo

59,00 199,00 
Ebubekir (r.a) yazılı Tablo
-25%
Close

4 Halife İsimleri Tablo

59,00 199,00 
أبو بكر : Ebu Bekir (r.a) عمر : Ömer (r.a) عثمان : Osman (r.a) علي : Ali (r.a)
-25%
Close

Muhammed (sav) Tablo

59,00 199,00 
-29%
Close

Er Rezzak (c.c) Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı : Er Rezzak (c.c)
Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

-29%
Allah (c.c) Lafzı Tablo
Close

Allah (c.c) Lafzı Tablo

59,00 199,00 

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

-29%
Close

Muhammed (sav) Tablo

59,00 229,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

-29%
Es Settar El Gaffar Tablo
Close

Es Settar El Gaffar Tablo

59,00 229,00 

Hat Yazı : Es Settar El Gaffar (c.c) 
El Settar : Kullarının günah ve ayıplarını, hatalarını örten ve bağışlayan
El Gaffar: Kullarının hatalarını ve günahlarını sürekli ve tekrar  tekrar,çokca affedip bağışlayan

-29%
Ya Kerim Tablo
Close

Ya Kerim Tablo

59,00 229,00 

Hat Yazı : Ya Kerim (c.c)
Türkçesi : Cömert, iyiliksever, iyilik ve ikramı bol ve bütün mevcudata yeter.

-29%
Close

El Muktedir Tablo

59,00 229,00 

Hat Yazı : El Muktedir (c.c)
Türkçesi: Her şeye gücü yeten

-34%
Close

Ya Vedüd Tablo

59,00 199,00 
Hat Yazı :  Ya Vedüd (c.c) Türkçesi :  Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
-34%
Close

Ya Varis Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı :  Ya Varis (c.c)
Türkçesi :  Bütün mülk ve servetlerin gerçek sahibi;mahlukatın yok olmasından da sonra baki kalan.

-34%
Ya Cebbar Tablo
Close

Ya Cebbar Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı :  Ya Cebbar (c.c)
Türkçesi :  Dilediğini zorla yaptırmaya muktedirdir. Hükmünü geri çevirecek ve takdirini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur.

-34%
Hüvel Hallakul Baki Tablo
Close

Hüvel Hallakul Baki Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı :  Hüvel Hallakul Baki
Türkçesi :  O sürekli yaratandır, baki olandır.

-34%
9 Esma-ül Hüsna Tablo
Close

9 Esma-ül Hüsna Tablo

59,00 199,00 

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

-34%
Close

Allah Vahid Ehad Samed Tablo

59,00 199,00 

Hat Yazı :  Allah Vahid Ehad Samed (c.c)

-29%
Close

Ya Rabbel Alemin

59,00 199,00 

Hat Yazı : Ya Rabbel Alemin
Türkçesi: Ey Alemlerin rabbi olan Allah'ım.

-30%
Close

Muhammedun Rasulullah Tablo

59,00 199,00 

Hat Sanatı Kanvas Tablo

-29%
akkase ebru tablo
Close

Allah (c.c) Muhammed (sav) Tablo

59,00 229,00 

Hat Yazı : Rabbi Allah - Muhammed Habibullah

-25%
Close

Ya Kerim Tablo

59,00 229,00 
-25%
Close

Hürriyet Yazılı Tablo

59,00 199,00 
-25%
Close

Es-Selam Tablo

59,00 199,00 

Es-Selam: Emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

-25%
Close

El-Hamid Tablo

59,00 229,00 

El-Hamîd (c.c.) : Her lisanla, her varlığın diliyle övülen. Övülmüş ve her senaya layık olan, ancak kendisine hamd ve sena olunan, bütün varlıkların diliyle övülen yegane zat en çok övülen ve en çok övgüye layık olan demektir.

-25%
Close

Er-Rahman Tablo

59,00 229,00 

Er-Rahman (c.c) :Dünyada, iyi-kötü, zengin-fakir, küçük-büyük, mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten

-25%
Close

Er-Rahman Tablo

59,00 199,00 

Er-Rahman (c.c): Dünyada, iyi-kötü, zengin-fakir, küçük-büyük, mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten.

-25%
Close

El-Varis Tablo

59,00 199,00 

El-Varis (c.c): Varlığının sonu olmayan demektir. Allah Teâlâ, yaratılmış bütün varlıkları yok ettikten sonra bâkî kalan, mülkün gerçek sahibidir. Mülkü dilediğinden alır, dilediğine verir. Dünyada bulunan herkes ve evrende bulunan her şey fânîdir, geçicidir. İnsanlar ölümlü oldukları için sahip oldukları mal, mülk, servet de geçicidir.

-25%
Close

El-Hakim Tablo

59,00 199,00 

El-Hakim (c.c): Her iş ve emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel şekilde yapan anlamındadır.

-25%
Close

Es-Semi Tablo

59,00 199,00 

Es-Semi (c.c): Her şeyi hakkıyla işiten, gizli açık, sesli sessiz, küçük büyük, her varlığın bütün seslerini ve hareketlerini duyan, her sesi, her yalvarışı ve yakarışı dinleyip işiten.

-25%
Close

El-Vekil Tablo

59,00 199,00 

El-Vekil (c.c): Her bakımdan insanın güvenip dayanacağı varlıktır. En güzel vekildir, en büyük vekildir. Yarattığı bütün varlıkların işlerini idare edendir. Allah Teâlâ, elinden geleni yaptıktan sonra işini Allah’a havale edeni, mükâfâtlandırır.