198 sonuçtan 1-40 arası gösteriliyor

Show sidebar
-25%
Close

Ya Kerim Tablo

79,00  59,00 
-25%
Close

Hürriyet Yazılı Tablo

79,00  59,00 
-25%
Close

Es-Selam Tablo

79,00  59,00 

Es-Selam: Emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

-25%
Close

El-Hamid Tablo

79,00  59,00 

El-Hamîd (c.c.) : Her lisanla, her varlığın diliyle övülen. Övülmüş ve her senaya layık olan, ancak kendisine hamd ve sena olunan, bütün varlıkların diliyle övülen yegane zat en çok övülen ve en çok övgüye layık olan demektir.

-25%
Close

Er-Rahman Tablo

79,00  59,00 

Er-Rahman (c.c) :Dünyada, iyi-kötü, zengin-fakir, küçük-büyük, mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten

-25%
Close

Er-Rahman Tablo

79,00  59,00 

Er-Rahman (c.c): Dünyada, iyi-kötü, zengin-fakir, küçük-büyük, mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten.

-25%
Close

El-Varis Tablo

79,00  59,00 

El-Varis (c.c): Varlığının sonu olmayan demektir. Allah Teâlâ, yaratılmış bütün varlıkları yok ettikten sonra bâkî kalan, mülkün gerçek sahibidir. Mülkü dilediğinden alır, dilediğine verir. Dünyada bulunan herkes ve evrende bulunan her şey fânîdir, geçicidir. İnsanlar ölümlü oldukları için sahip oldukları mal, mülk, servet de geçicidir.

-25%
Close

El-Hakim Tablo

79,00  59,00 

El-Hakim (c.c): Her iş ve emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel şekilde yapan anlamındadır.

-25%
Close

Es-Sabur Tablo

79,00  59,00 

Es-Sabur (c.c): Çok sabırlı demektir. Günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla bağışlayan ve erteleyendir. Günahkârlara mühlet tanır. Tövbe kapısını ölünceye kadar açık tutar. Kullarının af ve bağışlama dilemeleri için onlara fırsatlar tanır. Bu isimden nasip alan kul, ibâdetleri yapmada, haramlardan kaçınmada ve her türlü felâket karşısında sabırlı olur.

-25%
Close

Es-Semi Tablo

79,00  59,00 

Es-Semi (c.c): Her şeyi hakkıyla işiten, gizli açık, sesli sessiz, küçük büyük, her varlığın bütün seslerini ve hareketlerini duyan, her sesi, her yalvarışı ve yakarışı dinleyip işiten.

-25%
Close

El-Vekil Tablo

79,00  59,00 

El-Vekil (c.c): Her bakımdan insanın güvenip dayanacağı varlıktır. En güzel vekildir, en büyük vekildir. Yarattığı bütün varlıkların işlerini idare edendir. Allah Teâlâ, elinden geleni yaptıktan sonra işini Allah’a havale edeni, mükâfâtlandırır.

-25%
Close

El-Vasi Tablo

79,00  59,00 

El-Vasi (c.c): Mutlak ve hakiki Vasi, İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniş ve sonsuz olan.

-25%
Close

Er-Reşid Tablo

79,00  59,00 

Er-Reşid (c.c): İrşad eden; doğru yolu gösteren demektir. Bütün işleri isabetli olan ve hedefine ulaşandır. Her şeyi ezelî takdirine göre yürüten, bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştırandır. Lüzumsuz, faydasız, boş iş yapmayandır. Fiilleri dâimâ yerinde olandır. Devamlı olarak hakka isabet edendir. Hiç kimsenin yol göstermesine muhtaç olmayandır.

-25%
Close

Er-Rezzak Tablo

79,00  59,00 

Er-Rezzak (c.c) : Yarattığı bütün yaratıklarının rızkına kefildir. Yerde, gökte, yer altında, denizde, nerede canlı varsa hepsinin rızkını yaratan, hepsinin rızkını tam vaktinde ve unutmadan veren.

-25%
Close

Eş-Şekür Tablo

79,00  59,00 

Eş-Şekür (c.c): Az iyiliğe çok mükafat veren. Rızası için yapılan iyilikleri fazlası ve pek ziyadesi ile karşılık veren manasındadır.

-25%
Close

Ez-Zahir Tablo

79,00  59,00 

Ez-Zahir (c.c): Varlığı her şeyde açıkça görülen demektir. Çünkü her şey O’nun varlığına delildir. Hiçbir şey yoktur ki varlıkta ortaya çıkarken daha evvel O’nun varlığını isbat etmiş olmasın.

-25%
Close

El-Adl Tablo

79,00  59,00 

El Adl (c.c): Gerçekten adalet sahibi olan O'dur. Mutlak adil olan ve herzaman, herşeyi yerli yerinde yapan o'dur. Yaptıklarının hepsi hak ve adalet üzere olan'dır. Adaletli olan O'dur. Adalet ile hükmeden O'dur. Adalet sahibi olan O'dur.

-25%
Close

El-Alim Tablo

79,00  59,00 

El Alim (c.c): Gizli ve açık geçmiş gelecek her şeyi en ince detaylarına kadar bilen anlamı taşımaktadır. Her şeyi bilen O'dur. Her şeyi hakkı ile bilen O'dur. Gizli, açık geçmiş, gelecek ve her şeyi bilir. Ezeli ilmiyle, büyük ve küçük, gizli ve aşikar, yaratılmış veya yaratılmamış her şeyi bilen O'dur.

-25%
Close

El-Aziz Tablo

79,00  59,00 

El Aziz (c.c) : Hakiki ve mutlak suret ile üstünlük sahibi, mağlup edilme olasılığı kesinlikle mümkün olmayan, sonsuz izzet, azamet, şeref ve onur sahibi. Hükmünde her daim mutlak galip olan demektir.

-25%
Close

El-Gaffar Tablo

79,00  59,00 

El Gaffar (c.c) : El-Gaffar, çok merhamet eden, af dileyenleri affeden, suçluları bağışlayan, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizli tutan anlamındadır. Mağfireti çok olan, her kulunun günahlarını bağışlayan demektir. Bağışlaması sonsuz olandır.

-25%
Close

El-Hakem Tablo

79,00  59,00 

El Hakem (c.c): Mutlak hakim ve tek hüküm sahibi anlamına gelmektedir. Allah her şeyden ve her durumdan hakkıyla haberdar olandır. Hüküm verme yetkisi yalnızca Allah Teala’ya mahsustur. Hükmedicidir ve hakemdir. Son hükmü verende yalnızca Allah’tır.

-25%
Close

El-Mecit Tablo

79,00  59,00 

El-Mecid : Şeref sahibi. Azameti, kadri, şanı büyük, vermesi bol, zati şerefli, işleri güzel olan anlamı içerir.

-25%
Close

El-Mecit Tablo

79,00  59,00 

El-Mecid : Şeref sahibi. Azameti, kadri, şanı büyük, vermesi bol, zati şerefli, işleri güzel olan anlamı içerir.

-25%
Close

El-Mubdi Tablo

79,00  59,00 

El-Mübdi : Maddesiz ve örneksiz yaratıcı, yoktan yaratıp var eden.

-25%
Close

El-Muheymin Tablo

79,00  59,00 

El-Müheymin: Her şeyi gören ve gözeten, her varlığın yaptıklarından ve durumlarından haberdar olan demektir.

-25%
Close

El-Muhsi Tablo

79,00  59,00 

El-Muhsi: Sonsuz ilmi ile her şeyin sayısını bilen, her yapılanı tek tek sayan’ anlamı şeklinde geçmektedir.

-25%
Close

El-Muiz Tablo

79,00  59,00 

El-Muiz: İzzet veren, ağırlayan, yücelten şeref ve haysiyet veren.

-25%
Close

El-Mumin Tablo

79,00  59,00 

El-Mü’min; Güven veren, va’dine güvenilen; inananları korku ve endişeden güvende kılan; mü’minlerin îmân ve samimiyetini tasdik eden; mûcizeler vermek suretiyle Peygamberlerinin doğruluğunu isbatlayan; kendisine sığınanları koruyan, emniyetle rahatlandıran demektir.

-25%
Close

El-Muksit Tablo

79,00  59,00 

El-Muksit : Adaletten şaşmayan, bütün işlerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan, mazlumlara insaf eden, adil, yarattıklarından hiç birine haksızlık, eza, cefa, eziyet ve zulüm etmeyen demektir. Her şeyi yerli yerinde yapan. Zalimden mazlumun hakkını alan.

-25%
Close

El-Muktedir Tablo

79,00  59,00 

El-Muktedir: Her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudret sahibi, kuvvet ve kudreti altında her şeye boyun eğdiren, gücü altında tutan, istediği gibi tasarruf eden, iktidarı ve kudreti sonsuz olan.

-25%
Close

El-Kabid Tablo

79,00  59,00 

EL-Kabid: Lütuf ve hikmetleriyle kullarına vermiş olduğu maddi manevi rızkları sıkan, tutan, daraltan, zorlaştıran anlamlarına gelir.

-25%
Close

El-Kadir Tablo

79,00  59,00 

El-Kadir: Sonsuz güç ve kudret sahibi olan. Her istediğini, istediği gibi, sonsuz güç ve kudretiyle yapan. Dilediği gibi yapmaya gücü yeten, Dilerse yapan, dilemezse yapmayan.

-25%
Close

El-Kahhar Tablo

79,00  59,00 

El-Kahhar: Her şeye, her istediğini yapabilecek şekilde hâkim ve galip olan manasına gelen “el-Kahhâr” ism-i şerifi, galip gelen ve kahreden anlamındaki “kahr” köküne dayanır. İsm-i şerif, Allah Teâlâ’nın, düşmanlarına karşı bellerini dahi kırarak çaresiz bırakacak şekilde galip geleceğini haber verir.

-25%
Close

El-Kayyum Tablo

79,00  59,00 

El-Kayyum: Zatıyla kaim (ayakta duran, ayağa kalkan) daima duran, gökleri yeri ve her şeyi tutan, her şeye mukadder olan vaktine kadar durmak için sebeplerini ihsan eden.

-25%
Close

El-Vedüd Tablo

79,00  59,00 

El-Vedûd : Sevilen gerçek ve tek varlık. İyi kullarını seven, onlara rahmet ve bereketini ulaştıran, sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya en çok layık olan, itâatkâr kullarını çok seven ve sevilmeye layık olan.

-25%
Close

El-Vahid Tablo

79,00  59,00 

El-Vahid: Kendisinden başka olmamak, zâtında, sıfatlarında, işlerinde ve hükümlerinde, fiillerinde asla ortağı, dengi ve benzeri bulunmayan demektir

-25%
Close

El-Basir Tablo

79,00  59,00 

El-Basir: Her şeyi bütün incelikleriyle gören,Cenab-ı Hak,bütün varlıkları en küçük hareket ve davranışlarını,ima ve işaretlerini bilir ve görür.Onun görmesi için gece veya gündüz fark etmez,ışık veya karanlık gerekmez.Onun görmesi için göze veya başka bir alet ve cihazı ihtiyacı yoktur.Bütün kainatı ve içindekilerin hal ve davranışlarını avucunun içi gibi bilir ve görür,kontrolü altında tutar.

-25%
Close

El-Basit Tablo

79,00  59,00 

El-Basit: Ferahlatan, genişleten. Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten demektir.

-25%
Close

Fecr 27-30.Ayetler Tablo

79,00  59,00 

Türkçe Manası : Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan!Sen O’ndan razı, O da senden hoşnut olarak rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir!
Okunuşu : Ya eyyetuhen nefsul mutmainneh. İrcii ila rabbiki radıyeten mardıyyeh. Fedhuli fi ibadi. Vedhuli cenneti.

-25%
Close

El-Gaffar Tablo

79,00  59,00 

El-Gaffâr : Mağfireti pek çok olan, kullarının ayıplarını örten; mağfireti çok olan, kullarının günahlarını pek çok bağışlayan anlamına gelir.