198 sonuçtan 1-60 arası gösteriliyor

Show sidebar
-29%
Close

Ya Fettah Ya Rezzak Tablo

79,00  59,00 
Hat Yazı : Ya Fettah Ya Rezzak (c.c) Ya Fettah  : Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden Ya Rezzak : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.
-29%
Ya Şafi Tablo
Close

Ya Şafi Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi : Şifa Veren

-29%
Ya Hafiz Tablo
Close

Ya Hafiz Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Hafiz (c.c)
Türkçesi : İyi kötü, küçük-büyük, güzel-çirkin, dogru-yanlış, gizli-açık yapılan bütün iş ve davranışları, bütün incelikleri birlikte zapt edip saklayan, koruyan demektir.

-34%
Close

Ya Rezzak Tablo

79,00  59,00 
Hat Yazı  : El Rezzak (c.c) Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.
-29%
El Gani El Muğni Tablo
Close

El Gani El Muğni Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : El Gani (c.c) El Muğni (c.c)
El Gani : Çok zengin ve her şeyden müstağni.
El Muğni : İstediğini, istediği anda ,istediği kadar zengin eden

-25%
Ya Vedüd Tablo
Close

Ya Vedüd Tablo

79,00  59,00 
20 farklı tezhip seçeneği
-30%
Ya Malikül Mülk Tablo
Close

Ya Malikül Mülk Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Malikül Mülk
Türkçesi : Ey; Tüm mülkün sahibi olan Allah'ım

-25%
Close

Hz.Muhammed Yazılı Tablo

79,00  59,00 
Muhammed (sav) Yazılı Tablo
-25%
Close

Allah (c.c) Yazılı Tablo

79,00  59,00 
-25%
Close

Ya Allah Tablo

79,00  59,00 
-30%
El Halim (c.c) Tablo
Close

El Halim (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : El Halim (c.c)
Türkçesi : Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden, Affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan.

-29%
Close

En Nafi (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : En Nafii (c.c)
Türkçesi : Devamlı olarak, bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan demektir.

-29%
Close

Es Selam (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Es Selam (c.c)
Türkçesi :Selam,emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

-29%
Allah (c.c) Tablo
Close

Allah (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

-29%
Ya Şafi Tablo
Close

Ya Şafi Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi: Şifa veren

-34%
Ya Şafi Tablo Satın Al
Close

Ya Şafi (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı :  Ya Şafi (c.c)
Türkçesi :  Şifa veren

-34%
Er-Reşid Tablo Satın Al
Close

Er Reşid (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı :  Er-Reşid (c.c)
Türkçesi :  Kullarına en doğru yolu gösteren, irşad eden

-34%
Close

El Fettah Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı :  El-Fettah (c.c)
Türkçesi :  Her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan.

-25%
Close

El-Basit Tablo

79,00  59,00 

El-Basit: Ferahlatan, genişleten. Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan. Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten demektir.

-25%
Close

Hz. Ömer Yazılı Tablo

79,00  59,00 
Ömer (r.a) yazılı Tablo
-25%
Close

4 Halife İsimleri Tablo

79,00  59,00 
أبو بكر : Ebu Bekir (r.a) عمر : Ömer (r.a) عثمان : Osman (r.a) علي : Ali (r.a)
-29%
El Mukit (c.c) Tablo
Close

El Mukit (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : El Mukit (c.c)
Türkçesi : Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, ulaştıran, geçindiren, barındıran, her canlının azığını veren ve her şeye kuvvet veren demektir. Var ettiklerinin yapılarına göre gıdasını veren, her türlü mahlukata münasip rızk veren.

-29%
Close

Er Rakib (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Er Rakib (c.c)
Türkçesi : Bütün  varlıkları  her  an  gözeten, bilen, kontrolü  altında tutan, bütün  işleri  denetleyen, bütün  varlıkları  gözetimi  altında  bulunduran yaratılmışların tümünü her an kontrolünde tutan demektir. Bütün mahlukatı gözetleyen.

-29%
Muhammed (sav) Salavat Tablo
Close

Muhammed (sav) Salavat Tablo

79,00  59,00 

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

-29%
Close

Er Rezzak (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Er Rezzak (c.c)
Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

-29%
Allah (c.c) Lafzı Tablo
Close

Allah (c.c) Lafzı Tablo

79,00  59,00 

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

-29%
Es Settar El Gaffar Tablo
Close

Es Settar El Gaffar Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Es Settar El Gaffar (c.c) 
El Settar : Kullarının günah ve ayıplarını, hatalarını örten ve bağışlayan
El Gaffar: Kullarının hatalarını ve günahlarını sürekli ve tekrar  tekrar,çokca affedip bağışlayan

-29%
Ya Kerim Tablo
Close

Ya Kerim Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Kerim (c.c)
Türkçesi : Cömert, iyiliksever, iyilik ve ikramı bol ve bütün mevcudata yeter.

-29%
Close

El Muktedir Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : El Muktedir (c.c)
Türkçesi: Her şeye gücü yeten

-34%
Close

Ya Vedüd Tablo

79,00  59,00 
Hat Yazı :  Ya Vedüd (c.c) Türkçesi :  Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan
-34%
Close

Ya Varis Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı :  Ya Varis (c.c)
Türkçesi :  Bütün mülk ve servetlerin gerçek sahibi;mahlukatın yok olmasından da sonra baki kalan.

-34%
Ya Cebbar Tablo
Close

Ya Cebbar Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı :  Ya Cebbar (c.c)
Türkçesi :  Dilediğini zorla yaptırmaya muktedirdir. Hükmünü geri çevirecek ve takdirini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur.

-34%
Hüvel Hallakul Baki Tablo
Close

Hüvel Hallakul Baki Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı :  Hüvel Hallakul Baki
Türkçesi :  O sürekli yaratandır, baki olandır.

-34%
9 Esma-ül Hüsna Tablo
Close

9 Esma-ül Hüsna Tablo

79,00  59,00 

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

-34%
El-Hayy Tablo Satın Al
Close

El Hayy (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı :  El-Hayy (c.c)
Türkçesi :  Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, gerçek hayat sahibi olan

-34%
Close

Allah Vahid Ehad Samed Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı :  Allah Vahid Ehad Samed (c.c)

-29%
Close

Hu Tablo

79,00  59,00 

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

-29%
Close

Ya Rabbel Alemin

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Rabbel Alemin
Türkçesi: Ey Alemlerin rabbi olan Allah'ım.

-30%
Close

Muhammedun Rasulullah Tablo

79,00  59,00 

Hat Sanatı Kanvas Tablo

-29%
akkase ebru tablo
Close

Allah (c.c) Muhammed (sav) Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Rabbi Allah - Muhammed Habibullah

-25%
Close

Ya Kerim Tablo

79,00  59,00 
-25%
Close

Hürriyet Yazılı Tablo

79,00  59,00 
-25%
Close

Es-Selam Tablo

79,00  59,00 

Es-Selam: Emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

-25%
Close

El-Hamid Tablo

79,00  59,00 

El-Hamîd (c.c.) : Her lisanla, her varlığın diliyle övülen. Övülmüş ve her senaya layık olan, ancak kendisine hamd ve sena olunan, bütün varlıkların diliyle övülen yegane zat en çok övülen ve en çok övgüye layık olan demektir.

-25%
Close

Er-Rahman Tablo

79,00  59,00 

Er-Rahman (c.c) :Dünyada, iyi-kötü, zengin-fakir, küçük-büyük, mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten

-25%
Close

Er-Rahman Tablo

79,00  59,00 

Er-Rahman (c.c): Dünyada, iyi-kötü, zengin-fakir, küçük-büyük, mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten.

-25%
Close

El-Varis Tablo

79,00  59,00 

El-Varis (c.c): Varlığının sonu olmayan demektir. Allah Teâlâ, yaratılmış bütün varlıkları yok ettikten sonra bâkî kalan, mülkün gerçek sahibidir. Mülkü dilediğinden alır, dilediğine verir. Dünyada bulunan herkes ve evrende bulunan her şey fânîdir, geçicidir. İnsanlar ölümlü oldukları için sahip oldukları mal, mülk, servet de geçicidir.

-25%
Close

El-Hakim Tablo

79,00  59,00 

El-Hakim (c.c): Her iş ve emrinde hüküm ve hikmet sahibi, gerekeni en güzel şekilde yapan anlamındadır.

-25%
Close

Es-Sabur Tablo

79,00  59,00 

Es-Sabur (c.c): Çok sabırlı demektir. Günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla bağışlayan ve erteleyendir. Günahkârlara mühlet tanır. Tövbe kapısını ölünceye kadar açık tutar. Kullarının af ve bağışlama dilemeleri için onlara fırsatlar tanır. Bu isimden nasip alan kul, ibâdetleri yapmada, haramlardan kaçınmada ve her türlü felâket karşısında sabırlı olur.

-25%
Close

Es-Semi Tablo

79,00  59,00 

Es-Semi (c.c): Her şeyi hakkıyla işiten, gizli açık, sesli sessiz, küçük büyük, her varlığın bütün seslerini ve hareketlerini duyan, her sesi, her yalvarışı ve yakarışı dinleyip işiten.

-25%
Close

El-Vekil Tablo

79,00  59,00 

El-Vekil (c.c): Her bakımdan insanın güvenip dayanacağı varlıktır. En güzel vekildir, en büyük vekildir. Yarattığı bütün varlıkların işlerini idare edendir. Allah Teâlâ, elinden geleni yaptıktan sonra işini Allah’a havale edeni, mükâfâtlandırır.

-25%
Close

El-Vasi Tablo

79,00  59,00 

El-Vasi (c.c): Mutlak ve hakiki Vasi, İlmi, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniş ve sonsuz olan.

-25%
Close

Er-Reşid Tablo

79,00  59,00 

Er-Reşid (c.c): İrşad eden; doğru yolu gösteren demektir. Bütün işleri isabetli olan ve hedefine ulaşandır. Her şeyi ezelî takdirine göre yürüten, bir nizam ve hikmet üzere sonuna ulaştırandır. Lüzumsuz, faydasız, boş iş yapmayandır. Fiilleri dâimâ yerinde olandır. Devamlı olarak hakka isabet edendir. Hiç kimsenin yol göstermesine muhtaç olmayandır.

-25%
Close

Er-Rezzak Tablo

79,00  59,00 

Er-Rezzak (c.c) : Yarattığı bütün yaratıklarının rızkına kefildir. Yerde, gökte, yer altında, denizde, nerede canlı varsa hepsinin rızkını yaratan, hepsinin rızkını tam vaktinde ve unutmadan veren.

-25%
Close

Eş-Şekür Tablo

79,00  59,00 

Eş-Şekür (c.c): Az iyiliğe çok mükafat veren. Rızası için yapılan iyilikleri fazlası ve pek ziyadesi ile karşılık veren manasındadır.

-25%
Close

Ez-Zahir Tablo

79,00  59,00 

Ez-Zahir (c.c): Varlığı her şeyde açıkça görülen demektir. Çünkü her şey O’nun varlığına delildir. Hiçbir şey yoktur ki varlıkta ortaya çıkarken daha evvel O’nun varlığını isbat etmiş olmasın.

-25%
Close

El-Adl Tablo

79,00  59,00 

El Adl (c.c): Gerçekten adalet sahibi olan O'dur. Mutlak adil olan ve herzaman, herşeyi yerli yerinde yapan o'dur. Yaptıklarının hepsi hak ve adalet üzere olan'dır. Adaletli olan O'dur. Adalet ile hükmeden O'dur. Adalet sahibi olan O'dur.

-25%
Close

El-Alim Tablo

79,00  59,00 

El Alim (c.c): Gizli ve açık geçmiş gelecek her şeyi en ince detaylarına kadar bilen anlamı taşımaktadır. Her şeyi bilen O'dur. Her şeyi hakkı ile bilen O'dur. Gizli, açık geçmiş, gelecek ve her şeyi bilir. Ezeli ilmiyle, büyük ve küçük, gizli ve aşikar, yaratılmış veya yaratılmamış her şeyi bilen O'dur.

-25%
Close

El-Aziz Tablo

79,00  59,00 

El Aziz (c.c) : Hakiki ve mutlak suret ile üstünlük sahibi, mağlup edilme olasılığı kesinlikle mümkün olmayan, sonsuz izzet, azamet, şeref ve onur sahibi. Hükmünde her daim mutlak galip olan demektir.

-25%
Close

El-Gaffar Tablo

79,00  59,00 

El Gaffar (c.c) : El-Gaffar, çok merhamet eden, af dileyenleri affeden, suçluları bağışlayan, çirkinlikleri örten ve ayıpları gizli tutan anlamındadır. Mağfireti çok olan, her kulunun günahlarını bağışlayan demektir. Bağışlaması sonsuz olandır.