132 sonuçtan 1-40 arası gösteriliyor

Show sidebar
-25%
Close

Hüvel Hayyul Kayyum Tablo

79,00  59,00 
O Allah Hayy ve Kayyum olandır. El Hayy: Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir. El-Kayyum: Gökleri ve yeri, bütün mahlûkatı ayakta tutan. Okunuşu: Huvel Hayyul Kayyum Hat Yazı : هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
-25%
Close

5 Lafza-i Celal Tablo

79,00  59,00 
Esmaül hüsna’dan: el-Gafur, el-Celil, el-Cebbar, el-Gaffar, el-Cami (c.c) El-Gafur الغفور : Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışlaması bol olan. El-Celil الجليل : Yüce sıfatları olan azamet ve kerem sahibi. El-Cebbar الجبّار : Dilediğini zorla yaptıran, halkı kendi iradesine mecbur eden, dilediğini ister istemez yaptıran, hükmüne karşı gelinmek ihtimali bulunmayan demektir. El-Gaffar الغفّار : Günahları örten, günahları bağışlayıcı. Mağfireti çok. Kullarının günahlarını afveden. El-Camiالجامع  :  İstediğini istediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde toplayan demektir.
-25%
Close

Allah-Muhammed Tablo

79,00  59,00 
Allah Celle Celaluhu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem
-25%
Close

Ya Tevvab (c.c) İsmi Tablo

79,00  59,00 
Et-Tevvâb التوّاب : Kullarının tevbeleri kabul eden. Kendisine dönen kullarına af ve bağış kapılarını açan, kullarının dönmesini bekleyendir.
-25%
Close

Hz. Ali Yazılı Tablo

79,00  59,00 
Ali (r.a) yazılı Tablo
-25%
Close

Hz. Osman Yazılı Tablo

79,00  59,00 
Osman (r.a) yazılı Tablo
-25%
Close

Hz. Ömer Yazılı Tablo

79,00  59,00 
Ömer (r.a) yazılı Tablo
-25%
Close

Hz. Ebubekir Yazılı Tablo

79,00  59,00 
Ebubekir (r.a) yazılı Tablo
-25%
Close

Ya Allah Tablo

79,00  59,00 
Ya Allah Celle Celaluhu
-25%
Close

Hz.Muhammed Yazılı Tablo

79,00  59,00 
Muhammed (sav) Yazılı Tablo
-25%
Close

Allah (c.c) Yazılı Tablo

79,00  59,00 
-25%
Close

Ya Mucibed Deavat Tablo

79,00  59,00 

Türkçesi : Ey Dualara cevap veren, icabet eden Allahım. Okunuşu: Yâ Mucîbe’d-de’avât Hat Yazı : مُج۪يبَ الدَّعَوَات

-25%
Close

El vedüd (c.c) Tablo

79,00  59,00 
El-Vedüd ( وَدُودُ ) : Yarattığı mahlûkatı sevdiği gibi aynı zamanda da o kullarının hayrını isteyip, iyi kulları sevip onları rahmetine ve rızasına erdiren demektir.
-25%
Close

Ya Hafız (c.c) Tablo

79,00  59,00 
Ya-Hafız يَا حَف۪يظُ : Her şeyi koruyan, muhafaza eden, Hakiki ve mutlak koruyucu, yapılan işleri bütün teferruatıyla tutan, her şeyi belli vaktine kadar afet ve belalardan saklayan demektir.
-25%
Close

Et-Tevvab El-Müntakim El-Afuv Tablo

79,00  59,00 
Et-Tevvab التوّاب : Kullarına tövbe kapılarını açan, onları tövbeye sevk edecek sebepler yaratan. El-Müntakim المنتقم  : Zulüm etmeksizin intikam alan. Asilerin belini kıran, canileri cezalandıran. El-Afüvvالعفو : Çok affedici olan. Günahları imha edip sahibini cezalandırmaktan vazgeçen.
-25%
Close

Er-Rezzak Lafza-i Celal Tablo

79,00  59,00 
Er- Rezzâk  الرزاق : Bütün canlıların rızıklarını yaratan, kullarına bahşeden ve rızıklarına kefil olan.
-25%
Close

El Gaffar (c.c) Tablo

79,00  59,00 
El-Gaffâr : الغفّار Bağışlaması pek çok olan, kullarının ayıplarını örten; mağfireti çok olan, kullarının günahlarını pek çok bağışlayan anlamına gelir.
-25%
Close

Huvel Hayyul Kayyum Tablo

79,00  59,00 
O Allah Hayy ve Kayyum olandır. El Hayy: Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir. El-Kayyum: Gökleri ve yeri, bütün mahlûkatı ayakta tutan Okunuşu: Huvel Hayyul Kayyum Hat Yazı : هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
-25%
Close

Huvel Hayyul Kayyum Tablo

79,00  59,00 
O Allah Hayy ve Kayyum olandır. El Hayy: Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir. El-Kayyum: Gökleri ve yeri, bütün mahlûkatı ayakta tutan Okunuşu: Huvel Hayyul Kayyum Hat Yazı : هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
-25%
Close

Ya Aziz (c.c) Tablo

79,00  59,00 
العزيز El-Aziz : İzzet, azamet, şeref ve onur sahibi. Mağlup edilmeyen, mağlup edilmesi mümkün olmayan, daima galip gelen, sonsuz izzete sahibi olan.
-25%
Close

Ya Hayyu Ya Kayyum Tablo

79,00  59,00 
O Allah; Hayy ve Kayyum olandır. El Hayy: Daima diri olan, her şeye hayat ve can veren, sonsuz, sınırsız bir hayatın sahibi olan, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten, gerçek hayat sahibi olan demektir. El-Kayyum: Gökleri ve yeri, bütün mahlûkatı ayakta tutan. Okunuşu: Ya Hayyu Ya Kayyum Hat Yazı : يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ
-25%
Close

El Fettah (c.c) Tablo

79,00  59,00 
El-Fettâh – اَلـْـفـَتَّاح (Hayır kapılarını açan): Kullarına rahmet kanadını açan ve her türlü müşküllerini çözüp kolaylaştırandır. Her türlü sıkıntıyı gideren rahmet, rızık kapısı açan odur.
-25%
Close

Allahussamed (c.c) Tablo

79,00  59,00 
Es-samed (c.c )الصّمد : Samed; her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin hiç bir şeye muhtaç olmadığı; ihtiyaçların giderilmesi ve ızdırapların dindirilmesi için başvurulacak tek merci demektir.
-25%
Close

Ya Allah Tablo

79,00  59,00 
-25%
Close

Yüdebbirul Emir Lafza-i Celal Tablo

79,00  59,00 
Türkçesi : Gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Okunuşu: Yüdebbirul emir Hat Yazı : يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
-25%
Close

4 Halife İsimleri Tablo

79,00  59,00 
أبو بكر : Ebu Bekir (r.a) عمر : Ömer (r.a) عثمان : Osman (r.a) علي : Ali (r.a)
-25%
Close

Allah (c.c) Tablo

79,00  59,00 
-25%
Close

Muhammed (sav) Tablo

79,00  59,00 
-25%
Close

Muhammed (sav) Tablo

79,00  59,00 
-25%
Close

Muhammed (sav) Tablo

79,00  59,00 
-25%
Close

Es-Samed Lafza-i Celal Tablo

79,00  59,00 
Es-samed (c.c )الصّمد : Samed; her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin hiç bir şeye muhtaç olmadığı; ihtiyaçların giderilmesi ve ızdırapların dindirilmesi için başvurulacak tek merci demektir.
-25%
Close

El Hakk Lafza-i Celal Tablo

79,00  59,00 

El- HAKK الحقّ : Varlığı daima sabittir. Allah Teala’nın zatı, yokluğu kabul etmediği gibi, herhangi bir değişikliği de kabul etmez. Hakikaten var olan yalnız Allah’tır.

-25%
Close

Ya Fettah Ya Rezzak Tablo

79,00  59,00 
Hat Yazı : Ya Fettah Ya Rezzak (c.c) Ya Fettah  : Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden Ya Rezzak : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.
-32%
Close

Ya Rezzak Tablo

79,00  59,00 
Hat Yazı  : El Rezzak (c.c) Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.
-29%
Close

El Hak (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : El Hak (c.c)
Türkçesi : Varlığı ve ilahlığı inkâr edilemeyen, gerçekten var olan, varlığı hiç değişmeden duran, hakkı izhar (gösterme, ortaya çıkarma) eden, ezeli ve ebedi olarak var olan demektir.

-29%
El Malik (c.c) Tablo
Close

El Malik (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : El Malik (c.c)
Türkçesi : Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve tek hükümdarı.

-29%
El Mukit (c.c) Tablo
Close

El Mukit (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : El Mukit (c.c)
Türkçesi : Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, ulaştıran, geçindiren, barındıran, her canlının azığını veren ve her şeye kuvvet veren demektir. Var ettiklerinin yapılarına göre gıdasını veren, her türlü mahlukata münasip rızk veren.

-29%
El Halim (c.c) Tablo
Close

El Halim (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : El Halim (c.c)
Türkçesi : Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden, Affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan.

-29%
Close

En Nafi (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : En Nafii (c.c)
Türkçesi : Devamlı olarak, bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan demektir.

-29%
Close

Er Rakib (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : Er Rakib (c.c)
Türkçesi : Bütün  varlıkları  her  an  gözeten, bilen, kontrolü  altında tutan, bütün  işleri  denetleyen, bütün  varlıkları  gözetimi  altında  bulunduran yaratılmışların tümünü her an kontrolünde tutan demektir. Bütün mahlukatı gözetleyen.