Gösterilen sonuç sayısı: 57

4 (Dört) Kul Suresi Tablo

59,00199,00

4 Kul Suresi ( Dört Kul Suresi ) olarak bilinen, Kul ile başlayan İhlas, Kafirun, Felak, Nas Surelerinin Kufi Hat ile yazılmış tablosu. 

Asr Suresi Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : Asr Suresi

Hasbunallahi ve Nimel Vekil Tablo

59,00229,00
Hat Yazı : Hasbunallahi Ve Nîmel Vekil Türkçesi : Başımıza gelecek her türlü bela ve musibete karşı Allah Azze ve celle bize yeter. O, ne güzel dost ve ne güzel bir vekildir.

La Tahzen Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : La Tahzen, İnnallahe Meana
Türkçesi : Üzülme Allah bizimledir

Ayetel Kürsi Tablo

59,00199,00
Kufi Hat Sanatı Ayetel Kürsi Tablo

Kelime-i Tevhid Tablo

59,00349,00

Kelime-i Tevhid Kanvas Tablo

Bismillah Tevekkeltü Alallah Tablo

59,00229,00

Hat Yazı : Bismillah Tevekkeltu Alallah
Türkçesi : Allah’ın ismiyle başladım, Bütün işlerimde Allah’a dayandım

4 Kul Suresi Kufi Tablo

59,00199,00
Kufi Hat Sanatı ; İhlas Suresi, Kafirun Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi

Allah Kuluna Yetmez mi Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : E leysallâhu bi kâfin abdeh
Türkçesi : Allah, kuluna yetmez mi ?

La Galibe İllallah Tablo

59,00199,00
Hat Yazı : La Galibe İllallah Türkçesi : Allah’tan başka galip yoktur.

Rabbi Yessir Duası Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : Rabbi yessir ve la tuassir
Türkçesi : Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma

Ayetel Kürsi Tablo

59,00199,00
Kufi Hat Sanatı Ayetel Kürsi Tablo

Hadisi Şerif Tablo

59,00229,00

Hat Yazı : İnnemel Amelü binniyyet
Türkçesi : Ameller Niyetlere Göredir

Ayetel Kürsi Tablo

59,00199,00
Kufi Hat Sanatı Ayetel Kürsi Tablo

Kelime-i Tevhid Tablo

59,00349,00
Kufi Hat Sanatı Kelime-i Tevhid Kanvas Tablo

Ayetli Tablo Fetih 3

59,00199,00

Hat Yazı : ve yensurakallahu nasran azize
Türkçesi : Allah, eşsiz bir şanlı zafer ile sana yardım etsin.

Kün fe Yekün Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : Kün fe Yekün
Türkçesi : Ol der ve Olur.

Ayetli Tablo Fetih 1

59,00199,00

Hat Yazı : İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ 
Türkçesi : Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik

Ayetli Tablo Ali İmran 159

59,00199,00

Hat Yazı : inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemin
Türkçesi : Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Elhamdülillah Tablo

59,00199,00

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

Ayetli Tablo Duha 3

59,00199,00

Hat Yazı : Mâ veddeake rabbuke ve mâ kalâ.
Türkçesi : Rabbin seni terketmedi ve darılmadı.

La Tahzen Tablo

59,00349,00

Hat Yazı : La Tahzen, İnnallahe Meana
Türkçesi : Üzülme Allah bizimledir

Aşk ve İlim Tablo

59,00229,00

Aşk imiş her ne var âlemde
İlim bir kıyl-u kal imiş ancak

Selam Duası Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : Es selamun aleykum ve rahmetullahi ve berakutuhu
Türkçesi : Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi seninle olsun

Ayetli Tablo Yusuf 21

59,00199,00

Hat Yazı : vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun
Türkçesi : Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler

Ayetli Tablo Saffat 4

59,00199,00

Hat Yazı : İnne ilâhekum le vâhid
Türkçesi : Şüphesiz ki sizin İlâhınız, gerçekten tektir

Rabbena Duası Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Türkçesi : Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabb’im, merhamet edenlerin merhamet edicisi, bize rahmetinle muamele eyle

Ayetli Tablo Nur 35

59,00199,00

Türkçesi : Allah, göklerin ve yerin Nûr’udur. O’nun nûrunun misâli, içinde lâmba bulunan bir kandillik gibidir. O lâmba bir cam içindedir. O cam da, sanki inciden bir yıldızdır; bu lâmba, ne doğuya ne de batıya nisbeti olmayan mübârek bir ağaçtan, zeytin ağacından(çıkan yağdan) yakılır; onun yağı, nerede ise kendisine ateş değmese bile ışık verecek! Nûr üstüne nûrdur. Allah, dilediği kimseyi nûruna hidâyet eder. İşte Allah, insanlara böyle misâller getirir. Çünki Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.

La Tahzen Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : La Tehafu ve La Tahzen. İnnallahe Meana.
Türkçesi : Korkma ve üzülme Allah bizimledir

Ayetli Tablo Kehf 38

59,00199,00

Hat Yazı : Lâkinne huvallâhu rabbî ve lâ uşriku bi rabbî ehadâ 
Türkçesi : Ancak o Allah benim Rabbim ve ben Rabbime kimseyi ortak koşmam

Selamun Aleykum Tablo

59,00199,00

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

Ayetli Tablo Enfal 40

59,00199,00

Hat Yazı : ni’mel mevlâ ve ni’men nasîr
Türkçesi : O, ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır

Ayetli Tablo Enam 162

59,00199,00

Hat Yazı : inne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn
Türkçesi : Şüphesiz, Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Kelime-i Tevhid Tablo

59,00199,00

Kufi Hat Sanatı Kelime-i Tevhid Kanvas Tablo

99 Esma-ül Hüsna Tablo

59,00199,00
Esma-ül Hüsna Tablo - Allah'ın Güzel İsimleri

La Havle vela Kuvvete Kufi Tablo

59,00199,00

Türkçesi : Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir. Bir kişi bu cümleyi söylediği anda “Allah’ım! Senin yardımın olmadan ben hiçbir şey başaramam. Ve senden başka dayanacak hiçbir şeyim yok” itirafında bulunmaktadır. Okunuşu: La Havle vela Kuvvete İlla Billah Hat Yazı : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِااللّٰهِ

Ayetli Tablo Tevbe 15

59,00199,00

Hat Yazı : vallâhu alîmun hakîm
Türkçesi : Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ayetli Tablo Muminun 1

59,00199,00

Hat Yazı : Kad eflehal mu’minûn
Türkçesi : Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir.

Ayetli Tablo Kasas 24

59,00199,00

Hat Yazı : Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr
Türkçesi : Rabbim! Gerçekten ben, bana indireceğin her hayra muhtâcım

Kadir Gecesi Duası Tablo

59,00199,00

Hat Yazı : Allhumme inneke afuvvun kerimun tuhibbul afve fa’fu anna
Türkçesi : Allah’ım. Sen çok affedicisin, çok cömertsin, Affetmeyi seversin, öyle bizi de affet

Ayetli Tablo Bakara 156

59,00199,00

Hat Yazı : innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn 
Türkçesi : Biz Allah’a aidiz ve sonunda O’na döneceğiz

Ayetli Tablo Hadid 4

59,00199,00

Hat Yazı : ve huve meakum eyne mâ kuntum
Türkçesi : Allah; her nerede olsanız sizinle beraberdir.

Ayetli Tablo Enam 71

59,00199,00

Hat Yazı : kul inne hudâllâhi huvel hudâ
Türkçesi : De ki: Allah’ın gösterdiği yol, yegane doğru yoldur.

Besmele Tablo

59,00199,00

Tezhipli Hat Sanatı Kanvas Tablo

Ayetli Tablo Bakara 286

59,00199,00

Hat Yazı : Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ
Türkçesi : Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez.

Ayetli Tablo Bakara 152

59,00199,00

Hat Yazı : fezkurûnî ezkurkum
Türkçesi : O halde beni anın, ben de sizi anayım

Ayetli Tablo Araf 143

59,00199,00

Hat Yazı : subhaneke tubtu ileyk
Türkçesi : Seni noksan sıfatlardan tenzih eder, sana tevbe ederim

Ayetli Tablo Ali İmran 159

59,00199,00

Hat Yazı : fe izâ azamte fe tevekkel alâllâh
Türkçesi : Fakat (bir konuda) karar kıldığında, artık (işe giriş ve) Allah’a tevekkül et!

Ayetli Tablo Ahzab 56

59,00199,00

Hat Yazı : İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ
Türkçesi : Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona teslimiyetle salât ve selâm edin

Ayetli Tablo Ahzab 3

59,00199,00

Hat Yazı : ve tevekkel alâllâh
Türkçesi : Allah’a tevekkül et

Ayetli Tablo Şura 11

59,00229,00

Hat Yazı : leyse ke mislihî şey’un, ve huves semîul basîr
Türkçesi : O’nun benzeri gibi birşey yoktur. O, öyle işiten, öyle görendir

Kelime-i Tevhid Tablo

59,00349,00
Kufi Hat Sanatı Kelime-i Tevhid Kanvas Tablo

Kelime-i Tevhid Tablo

59,00199,00

Kufi Hat Sanatı Kelime-i Tevhid Kanvas Tablo

Kelime-i Tevhid Tablo

59,00199,00

Kufi Hat Sanatı Kelime-i Tevhid Kanvas Tablo

Kelime-i Tevhid Tablo

59,00199,00

Kufi Hat Sanatı Kelime-i Tevhid Kanvas Tablo

Kufi Hat Esma-ül Hüsna Tablo

59,00199,00
Kufi Hat Sanatı Esma-ül Hüsna Tablo