1–48 / 188 sonuç gösteriliyor

Show sidebar
-25%
Kapat

Ya Fettah Ya Rezzak Tablo

79,00  59,00 
Hat Yazı : Ya Fettah Ya Rezzak (c.c) Ya Fettah  : Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden Ya Rezzak : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.
-32%
Kapat

Ya Rezzak Tablo

79,00  59,00 
Hat Yazı  : El Rezzak (c.c) Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.
-29%
Kapat

El Hak (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : El Hak (c.c)
Türkçesi : Varlığı ve ilahlığı inkâr edilemeyen, gerçekten var olan, varlığı hiç değişmeden duran, hakkı izhar (gösterme, ortaya çıkarma) eden, ezeli ve ebedi olarak var olan demektir.

-29%
El Malik (c.c) Tablo
Kapat

El Malik (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : El Malik (c.c)
Türkçesi : Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve tek hükümdarı.

-29%
El Mukit (c.c) Tablo
Kapat

El Mukit (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : El Mukit (c.c)
Türkçesi : Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, ulaştıran, geçindiren, barındıran, her canlının azığını veren ve her şeye kuvvet veren demektir. Var ettiklerinin yapılarına göre gıdasını veren, her türlü mahlukata münasip rızk veren.

-29%
El Halim (c.c) Tablo
Kapat

El Halim (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : El Halim (c.c)
Türkçesi : Yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden, Affı, bağışlaması ve müsamahası sınırsız ve kullarına daima hoşgörülü davranan.

-29%
Kapat

En Nafi (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : En Nafii (c.c)
Türkçesi : Devamlı olarak, bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan demektir.

-29%
Kapat

Er Rakib (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : Er Rakib (c.c)
Türkçesi : Bütün  varlıkları  her  an  gözeten, bilen, kontrolü  altında tutan, bütün  işleri  denetleyen, bütün  varlıkları  gözetimi  altında  bulunduran yaratılmışların tümünü her an kontrolünde tutan demektir. Bütün mahlukatı gözetleyen.

-29%
El Kayyum (c.c) Tablo
Kapat

El Kayyum (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : El Kayyum (c.c)
Türkçesi :  Zatıyla kaim (ayakta duran, ayağa kalkan) daima duran, gökleri yeri ve her şeyi tutan, her şeye mukadder olan vaktine kadar durmak için sebeplerini ihsan eden.

-29%
Es Semi (c.c) Tablo
Kapat

Es Semi (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : Es Semi (c.c)
Türkçesi : Gizli açık, alçak-yüksek, küçük-büyük , her varlığın bütün seslerini ve hareketlerini duyan, her sesi, her yalvarışı ve yakarışı dinleyip işiten

-29%
El-Hadi (c.c) Tablo
Kapat

El-Hadi (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : El Hadi (c.c)
Türkçesi : Her şeye istikamet kazandıran,yol gösteren.yön veren, kullarına hidayet veren, doğru yola ulaştıran.

-29%
Kapat

Er Rezzak (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : Er Rezzak (c.c)
Türkçesi : Yarattığı varlıkların hayatını devam ettirecek maddi manevi muhtaç oldukları her türlü rızkı verip son nefeslerine kadar yaşamalarını sağlayan.

-29%
99 Esma-ül Hüsna Tablo
Kapat

99 Esma-ül Hüsna Tablo

69,00  59,00 

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

-29%
Kapat

El-Muntakim (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Yazı : El Muntakim (c.c)
Türkçesi : Acizlerin ve zayıfların alamadıkları intikamı onların yerine zalimlerden, zorbalardan alan.

-29%
Allah (c.c) Lafzı Tablo
Kapat

Allah (c.c) Lafzı Tablo

69,00  59,00 

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

-29%
Allah (c.c) Lafzı Tablo
Kapat

Allah (c.c) Lafzı Tablo

69,00  59,00 

Yağlı Boya Tıpkı Basım
Hat Sanatı Kanvas Tablo

-25%
Kapat

Es Selam (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Es Selam (c.c)
Türkçesi :Selam,emniyet,güven ve esenlik sahibi,yani her çeşit ayıptan selamette,her türlü afetten beri,emniyet içinde demektir.

-25%
Kapat

El Ahir (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : El Ahir (c.c)
Türkçesi : Bütün eşyadan sonra baki kalacak olan demektir.

-25%
Kapat

99 Esma-ül Hüsna Tablo

79,00  59,00 
Yağlı Boya Tıpkı Basım Dekoratif Dini Kanvas Tablo
-29%
Allah (c.c) Tablo
Kapat

Allah (c.c) Tablo

69,00  59,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

-29%
99 Esma-ül Hüsna Tablo
Kapat

99 Esma-ül Hüsna Tablo

69,00  59,00 

Hat Sanatı İslami Kanvas Tablo

-25%
Ya Muhsi Ya Mubdi Tablo
Kapat

Ya Muhsi Ya Mubdi Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı :Ya Muhsi Ya Mubdi Ya Muid Ya Muhyi  (c.c)

-25%
Kapat

Huvallahus Semiul Basir Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Huvallahus Semiul Basir (c.c)
Türkçesi : O Allah ki herşey işiten ve görendir.

-25%
Kapat

Eş Şehid Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Eş Şehid (c.c)
Türkçesi : Kendisine hiçbir şey gizli olmayan,her yerde hazır ve nazır olan ve her yapılanı gören

-25%
Es Settar El Gaffar Tablo
Kapat

Es Settar El Gaffar Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Es Settar El Gaffar (c.c) 
El Settar : Kullarının günah ve ayıplarını, hatalarını örten ve bağışlayan
El Gaffar: Kullarının hatalarını ve günahlarını sürekli ve tekrar  tekrar,çokca affedip bağışlayan

-25%
El Muğni El Muiz El Aliy Tablo
Kapat

El Muğni El Muiz El Aliy Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : El Muğni, El Muiz, El Aliy (c.c)
El Muğni : İstediğini, istediği anda ,istediği kadar zengin eden
El Muiz : İzzet veren, yükselten
El Aliyy :  Her şeyiyle yüce ve yüksek  olan, Büyüklüğü, yüceliği, ilmi sonsuz olan.

-25%
El Kebir El Mütekebbir Tablo
Kapat

El Kebir El Mütekebbir Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : El Kebir (c.c) El Mütekebbir (c.c)
El Kebir : Celalinin (büyüklük) ve şanının yüceliğine hudut olmayan. Ne kadar büyük olduğunu ancak kendisi bilen
El Mütekebbir : Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi. Büyüklenme hakkına sahip olan tek varlık

-25%
Kapat

El Afuv Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : El Afuv (c.c)
Türkçesi: Merhametli, daima affeden, günâhlardan dilediğini affedip suçları bağışlayan,

-25%
Ed-Dar En-Nafi Tablo
Kapat

Ed-Dar En-Nafi Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Vedüd (c.c)
Ed-Dar : Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyler yaratan.
En-Nafi: Devamlı olarak,bütün mahlukata hayır ve fayda sağlayan, faydalı şeyler yaratan

-25%
Ya Vedüd Tablo
Kapat

Ya Vedüd Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Vedüd (c.c)
Türkçesi: Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

-25%
Kapat

Ya Settar Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Settar (c.c)
Türkçesi :Örten, gizleyen, kullarının günah ve ayıplarını, hatalarını örten ve bağışlayan.

-25%
Ya Rahman Tablo
Kapat

Ya Rahman Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Rahman (c.c)
Türkçesi :Dünyada, iyi-kötü, zengin-fakir, küçük-büyük, mümin-kafir ayırt etmeden bütün mahlukata muhtaç oldukları rızkı veren, himayesi altına alıp besleyip büyüten

-25%
Kapat

Ya Rahim Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Rahim (c.c)
Türkçesi : Rahmet, merhamet, şefkat eden. En iyi şekilde koruyup bağışlayan; rahmet ve merhamet sahibi

-25%
Ya Kerim Tablo
Kapat

Ya Kerim Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Kerim (c.c)
Türkçesi : Cömert, iyiliksever, iyilik ve ikramı bol ve bütün mevcudata yeter.

-25%
9 Esma-ül Hüsna Tablo
Kapat

6 Esma-ül Hüsna Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Yâ Halîm, Yâ Azîm, Yâ Gafûr, Yâ Bâtın, Yâ Hak, Hû Allah

-25%
Ya Hafiz Tablo
Kapat

Ya Hafiz Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Hafiz (c.c)
Türkçesi : İyi kötü, küçük-büyük, güzel-çirkin, dogru-yanlış, gizli-açık yapılan bütün iş ve davranışları, bütün incelikleri birlikte zapt edip saklayan, koruyan demektir.

-25%
Ya Fettah Tablo
Kapat

Ya Fettah Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Fettah (c.c)
Türkçesi : Her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, maddi-manevi bütün kapıları açan. Her şeyi hikmetle açan.

-25%
Mukaddimun Nurun Tablo
Kapat

Mukaddimun Nurun Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Mukaddimun Nurun (c.c)
El-Mukaddim   : Takdim eden,dilediğini öne alan ileri geçiren;her şeyi yerli yerine koyan.
En-Nur               : Körlüğü olanları nuruyla görür kılan, dalalette olanları da hidayetiyle irşat eden, bütün alemleri nuruyla aydınlatan demektir.

-25%
El Gani El Muğni Tablo
Kapat

El Gani El Muğni Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : El Gani (c.c) El Muğni (c.c)
El Gani : Çok zengin ve her şeyden müstağni.
El Muğni : İstediğini, istediği anda ,istediği kadar zengin eden

-25%
Ya Vedüd Tablo
Kapat

Ya Vedüd Tablo

79,00  59,00 
20 farklı tezhip seçeneği
-25%
Kapat

Ya Gaffar Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Gaffar (c.c)
Türkçesi: Kullarının hatalarını ve günahlarını sürekli ve tekrar  tekrar,çokca affedip bağışlayan

-25%
Ya Vedüd Tablo
Kapat

Ya Vedüd Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Vedüd (c.c)
Türkçesi :Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

-25%
Ya Vedüd Tablo
Kapat

Ya Vedüd Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Vedüd (c.c)
Türkçesi :Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan

-25%
Ya Şafi Tablo
Kapat

Ya Şafi Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Şafi (c.c)
Türkçesi : Şifa Veren

-25%
Ya Fettah Tablo
Kapat

Ya Fettah Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Ya Fettah (c.c)
Türkçesi : Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden

-25%
Allah (c.c) Tablo
Kapat

Allah (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Sanatı Dini Kanvas Tablo

-25%
Allah (c.c) Tablo
Kapat

Allah (c.c) Tablo

79,00  59,00 

Hat Sanatı Dini Kanvas Tablo

-25%
Raufur Rahim Tablo
Kapat

Raufur Rahim Tablo

79,00  59,00 

Hat Yazı : Raufur Rahim (c.c)
Er-Rauf : Kullarına çok acıyan,çok şevkatli ve merhametli olan
Er-Rahim:Merhamet, şevkat eden, en iyi şekilde koruyup bağışlayan, rahmet ve merhamet sahibi